Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tạo sức bật mới để đẩy mạnh phục hồi, tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Ngày cập nhật 04/12/2020
“Đứng trước những khó khăn, thách thức mới, mỗi đồng chí cần nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tạo sức bật mới để đẩy mạnh phục hồi, tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội năm 2021” đó là chỉ đạo của Đồng chí Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 02 (khóa XVI), vừa được bế mạc vào chiều nay, ngày 03/12.
 
Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 (khóa XVI) đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Tại hội nghị lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội năm 2020. Đồng thời, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng điểm và đề ra các chính sách, giải pháp đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung hoàn thành và hoàn thành dứt điểm trong năm 2021.
 
Nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng do thiên tai, dịch bệnh
 
Trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, năm 2020, do đại dịch Covid-19 và thiên tai liên tiếp xảy ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
 
Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020 của tỉnh có 10/14 chỉ tiêu xấp xỉ đạt, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên 2,06%. Giá trị sản phẩm ngành du lịch, dịch vụ giảm 0,79%. Tổng lượt khách du lịch gần 2 triệu lượt, đạt 39,2% kế hoạch. Công nghiệp - xây dựng tăng 6,2%. Nông - lâm - ngư nghiệp tăng 1,3%. Thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn tỉnh có 62/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 64%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 24.450 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch. Có gần 700 doanh nghiệp thành lập mới và điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký hơn 10.200 tỷ đồng. Thu hút 25 dự án đầu tư mới và 8 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đăng ký và tăng thêm 10.830 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,67%.
 
Các đơn vị đã tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình 69-CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa XV) và các nghị quyết chuyên đề để thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW. Đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các đề án trình các bộ, ngành Trung ương theo quy định. Chỉ đạo quyết liệt việc di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế cơ bản bảo đảm tiến độ.
 
Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Các chỉ số về cải cách hành chính đều tăng bậc. Chỉ số PAR Index xếp vị thứ 13 (tăng 3 bậc); Chỉ số ICT xếp vị thứ 2 (tăng 3 bậc), Chỉ số PCI xếp vị thứ 20 (tăng 10 bậc), chỉ số PAPI xếp vị thứ 5 (tăng 38 bậc). Các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cả 3 cấp tiếp tục hoạt động hiệu quả. 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trang thông tin điện tử.
 
Thực hiện 06 chương trình trọng điểm
 
Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội gắn với bảo đảm an sinh xã hội.
 
Trong đó phấn đấu hoàn thành 13 Chỉ tiêu chủ yếu. Thực hiện 06 chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đó là Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế); Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Để tạo bước đột phá thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình đề ra, Tỉnh ủy đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó tạo mọi điều kiện thuận lợi để phục hồi kinh tế. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Phát triển văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; bảo vệ môi trường và phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu.
 
 
Tại Hội nghị
 
Tạo sức bật mới để phát triển kinh tế - xã hội
 
Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, Hội nghị lần này, Tỉnh ủy đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đây là những văn bản xác định những công việc và bước đi cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; phân công cụ thể các tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm đối với từng nội dung công việc. Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu xây dựng cơ chế thúc đẩy, kích cầu du lịch trong tình hình mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; khôi phục sản xuất tại các địa bàn bị thiệt hại do thiên tai.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu lưu ý, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan trong cộng đồng là rất lớn. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là; tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và của Tỉnh về phòng, chống dịch bệnh. Đồng thờiTập trung khắc phục hậu quả bão lụt và các hoạt động hỗ trợ cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội; chỉ đạo công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Chuẩn bị chu đáo các chế độ, chính sách cho Tết nguyên đán sắp tới gần.
 
Đứng trước những khó khăn, thách thức mới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị các đơn vị cần nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tạo sức bật mới để đẩy mạnh phục hồi, tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
 
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.239.247
Truy cập hiện tại 1.790 khách