Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 liên quan đến hoạt động tại khu kinh tế, khu công nghiệp
Ngày cập nhật 02/02/2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp; để chủ động phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp nói riêng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn số 1018/UBND-XD yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thực hiện các nội dung sau:

 

1. Khẩn trương rà soát, nắm bắt tình hình, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 và các Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền; trong đó:

2. Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ tổ chức rà soát các đối tượng là chuyên gia, lao động người nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh để theo dõi, giám sát y tế theo quy định.

3. Có phương án chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 127/QĐ-BCĐ ngày 30/7/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, lao động về từ vùng dịch tự khai báo y tế, liên hệ với cơ quan chức năng địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

 

 

P.TTBCXB
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.525.516
Hiện tại 1.675 khách