Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 06/02/2021
Ngày cập nhật 08/02/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông cáo báo chí về tình hình phòng chống dịch bệnh (tính đến ngày 06/02/2021) như sau:

 

1. Giám sát, cách ly, xét nghiệm, điều trị

- Đến ngày 06/02, trên địa bàn tỉnh không phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19.

- Qua rà soát, tổng số người từ vùng dịch trở về địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày là 3.345 người. Tổng số người từ vùng dịch trở về chưa qua 14 ngày là: 14.002 người; tất cả đều được theo dõi, giám sát y tế tại nhà. Trong đó: Hải Dương 122 người; Quảng Ninh 342người; Hà Nội 2.338 người; Gia Lai 226 ngườiBắc Ninh 118 người; Hòa Bình: 13 người; Bình Dương 613người; Hải Phòng 241 người; thành phố Hồ Chí Minh 7.898 người; Bắc Giang 41 người). 

Tổng số người cách ly tập trung 387 ngườitổng số người cách ly tại nhà là 225 người. Thực hiện giám sát y tế đối với các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung về địa phương: 225 trường hợp.

Trong ngày đã lấy mẫu xét nghiệm 212 mẫu, kết quả tất cả âm tính. Tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện trong đợt này là 1.480.

2. Về công tác chỉ đạo

Ngày 06/02Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh họp đánh giá và chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịchChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, Trường Ban chỉ đạo phồng, chống dịch COVID-19 kết kết luận:

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào Thừa Thiên Huế luôn tiềm ẩn rất cao. Vì vậy, yêu cầu các đơn vị, địa phương, các lực lượng tiếp tục triển khai quyết liệt, nắm vững phương châm “4 tại chỗ”, duy trìthực hiện tốt "5K", tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ tưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo số 42/TB-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.  

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát vòng ngoài tại các Khu cách ly tập trung trên địa bàn để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng tăng cường quản lý vòng trong tại các Khung cách ly tập trung (T); thực hiện cách ly, phân loại theo từng nhóm địa phương... tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm trong các T.

Thủ tưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tăng cường kiểm tra, nắm tình hình thực tế việc triển khai công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, địa bàn phụ trách, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh; chịu trách trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ  đạo COVID-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị.

Sở Y tế chỉ đạo các lực lượng nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các T thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, phân loại cách ly công dân và quy trình đón công dân đã hoàn thành cách ly trở về địa phương đảm bảo quy định phòng dịch.

Về các biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế từ 15 giờ 00 phút, ngày 06/02/2021Tất cả mọi công dân đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả người Huế về địa phương) bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định. Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đã đi qua/đến từ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với công dân đã đi qua/đến từ Thành phố Hà Nội: Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân tại các xã/phường/thị trấn có điểm dịch đã được Bộ Y tế công bố, cập nhật đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Các tỉnh/thành phố khác: Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đã đi qua/đến từ các điểm dịch đã được Bộ Y tế công bố, cập nhật đến tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các công dân đã đi qua/đến từ Thành phố Hà Nội đang được cách ly tập trung tại các T của tỉnh mà không thuộc các xã/phương/thị trấn có điểm dịch đã được Bộ Y tế công bố, cập nhật, thì tổ chức xét nghiệm PCR; trường hợp công dân có kết quả xét nghiệm âm tính thì thực hiện thủ tục cho công dân ra khỏi T; đồng thời, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện các thủ tục cách ly tại nhà, giám sát y tế đối với các công dân trên theo quy định đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19.

Đối với công dân đã đi qua/đến từ Lào đang cách ly tập trung tại T của tỉnh, thực hiện cách ly 14 ngày theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.239.247
Truy cập hiện tại 1.807 khách