Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 ngày 08/02/2021
Ngày cập nhật 09/02/2021

Ngày 08/02/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 58/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.192.731
Truy cập hiện tại 1.807 khách