Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3
Ngày cập nhật 16/07/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường

Ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND nhằm tiếp tục tổ chức tìm kiếm hài cốt nạn nhân mất tích giai đoạn 6 tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Công tác tổ chức tìm kiến nạn nhân bắt đầu từ ngày 16 đến ngày 25/7/2021, với  các nhiệm vụ được phân công cụ thể như sau:

1. Văn phòng UBND tỉnh

Chủ trì phối hợp với Bộ CHQS tỉnh hàng ngày cập nhật dữ liệu, thông tin để tổng hợp, phục vụ họp báo, công báo báo chí.

2. Bộ CHQS tỉnh

- Chủ trì, Tham mưu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh đảm bảo lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm.

- Tổ chức điều động lực lượng tham gia tìm kiếm (Ban Tác huấn, Công binh; đội quy tập 192; quân y; phóng viên); chuẩn bị phương án rà phá bom mìn, sẵn sàng phá nổ khu vực tìm kiếm để bảo đảm an toàn cho các lực lượng, phương tiện.

- Bảo đảm 01 máy phát điện nhà bạt, bạt nằm, áo phao, dây cứu hộ cứu nạn.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm khí tài thông tin liên lạc.

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải bảo đảm đường cơ động trục đường 71 vào đến Thủy điện Rào Trăng 3.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, đưa tin, hình ảnh các lực lượng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

- Làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức bảo đảm công tác hậu cần cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Bệnh viện TW Huế cơ sở 2, Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế làm tốt quy trình cất bốc, xử lý bước đầu, vận chuyển về tuyến sau, lấy mẫu xét nghiệm để xác định danh tính khi phát hiện thi thể (hài cốt) nạn nhân mất tích; theo dõi, xử lý kịp thời khi có tình huống mất an toàn xảy ra.

3. Công an tỉnh

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT ATXH, quản lý người và phương tiện ra vào khu vực tìm kiếm.

- Tổ chức điều động lực lượng, phương tiện (02 máy bơm chữa cháy, hút nước, 10 bộ đàm, dây cứu nạn, cứu hộ), phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các lực lượng khác tham gia tìm kiếm tại Thủy điện Rào Trăng 3.

- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tuyên truyền, đưa tin hình ảnh các lực lượng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3; đảm bảo thống nhất về hình ảnh và nội dung.

4. Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

- Chủ trì Tham mưu cho UBND tỉnh về dự báo tình hình, khí tượng thủy văn tuyến đường 71 và khu vực tìm kiếm.

- Căn cứ vào các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, tình hình mưa lũ chỉ đạo các hồ chứa cụm A Lin 3 (A Lin B1, A Lin B2), Thủy điện Rào trăng 4 vận hành đảm bảo an toàn cho công tác tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

- Bảo đảm bạt chống thấm phục vụ nắn dòng chảy (khi có yêu cầu).

5. Sở Giao thông Vận tải

Chủ trì huy động thêm 02 máy múc có công suất lớn (ngoài các máy đã hiện có tại hiện trường) để bảo đảm tìm kiếm kịp thời gian; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh kịp thời khắc phục sạt lở và đảm bảo thông tuyến  trục đường 71 từ Km+00 vào Thủy điện Rào Trăng 3 (khi có tình huống). Lên phương án mở đường từ khu vực bãi bồi khu vực bãi bồi số 1 (giai đoạn 5) (tọa độ 16402) đến khu vực tìm kiếm Điểm 1 khoảng 1km (tọa độ 15417), tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích theo phương án.

6. Sở Tài chính

- Chủ trì, thẩm định dự toán của các ngành, lực lượng hoạt động tìm kiếm trình UBND tỉnh phê duyệt, tham mưu cho UBND tỉnh bảo đảm đầy đủ, kịp thời kinh phí cho việc tìm kiếm.

- Hướng dẫn các ngành làm thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

7. Sở Y tế

- Bảo đảm tốt công tác phòng dịch Covid - 19 cho các lực lượng tham gia tìm kiếm, phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, và các Sở, Ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sẵn sàng kiểm tra, giám sát, thực hiện đúng quy trình vận chuyển, xác định danh tính đến việc bàn giao thi thể (hài cốt), hồ sơ pháp lý cho các gia đình nạn nhân.

- Bảo đảm 01 xe cứu thương, 01 tổ: 03 y, bác sĩ túc trực thường xuyên tại các khu vực tìm kiếm.

8. Sở Công thương

- Theo dõi Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 tích nước tại đập dân ngày 14/7/2021.

- Bảo đảm thuốc nổ phục vụ mở đường (khi có yêu cầu).

- Căn cứ vào các bản tin dự báo khí tượng, thủy văn chỉ đạo các hồ chứa cụm A Lin 3 (A Lin B1, A Lin B2), vận hành bảo đảm an toàn cho lực lượng tìm kiếm.

9. Viettel Thừa Thiên Huế

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảo đảm đường truyền trực tuyến từ khu vực tìm kiếm nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 về UBND tỉnh phục vụ họp trực tuyến với hiện trường khi có yêu cầu; 01 bộ phát Wifi (kèm nguồn điện dự phòng) để kịp thời báo cáo, cung cấp truyền hình ảnh, dữ liệu về UBND tỉnh.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị Viễn thông trên địa bàn tiếp tục, bảo đảm hệ thống thông tin, liên lạc, kết nối ổn định, thông suốt phục vụ hoạt động tìm kiếm giai đoạn 6.

- Phối hợp với Viettel Thừa Thiên Huế kết nối, bảo đảm đường truyền trực tuyến từ khu vực tìm kiếm nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 về UBND tỉnh phục vụ giao ban, họp báo. tiếp tục bảo đảm 01 bộ phát Wife bố trí tại nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3 để kịp thời báo cáo, cung cấp truyền hình ảnh, dữ liệu về UBND tỉnh.

11. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh

Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, phát thông báo các bản tin dự báo khí tượng, thủy văn, mưa lũ trên địa bàn và khu vực tìm kiếm, phục vụ cho công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại sông Rào Trăng 3.

12. UBND huyện Phong Điền

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện (Quân sự, Công an) tăng cường công tác phối hợp, sẵn sàng hỗ trợ công tác tìm kiếm tại sông Rào trăng 3 về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất hậu cần theo Hiệp đồng của Bộ CHQS tỉnh. Đồng thời chỉ đạo UBND xã Phong Xuân phối hợp triển khai chốt để kiểm soát người, phương tiện ra vào tuyến đường 71 và bảo đảm an ninh, an toàn khu vực hiện trường.

13. Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4

- Chủ trì huy động thêm 02 máy múc (ngoài các máy đã hiện có tại hiện trường) có công suất lớn để bảo đảm tìm kiếm kịp thời gian và khối lượng công việc;

- Tổ chức tích nước tại đập dâng Thủy điện Rào Trăng 3 và xả nước lòng hồ Thủy điện Rào Trăng 4 trước ngày 15/7/2021.

- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các sở ngành tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm tại lòng sông Rào Trăng 4.

- Tiếp tục bố trí nghỉ cho các lực lượng tham gia tìm kiếm tại nhà điều hành nhà máy Thủy điện rào Trăng 3.

- Tiếp tục bảo đảm nguồn điện; 02 máy phát điện; 01 máy hút nước, cát công suất lớn (phi 300-450): 01 máy cắt sắt; 01 máy khoan cắt bê tông và các vật chất, trang bị, phương tiện nhân lực vận hành máy móc theo yêu cầu của lực lượng tìm kiếm và Ban chỉ đạo.

- Tiếp tục thông tin về tình hình công tác triển khai tìm kiếm và tiếp tục động viên kịp thời về vật chất và tinh thần đối với các gia đình nạn nhân.

- Tiếp tục phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức theo dõi, cảnh báo sớm các điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm.

- Hoàn trả lại mặt bằng hiện trạng mặt bằng khu vực tìm kiếm.

14. Công ty TNHH NN 1TV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh.

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3; bảo đảm 02 máy bơm công suất lớn, lực lượng vận hành.

 

Anh Uyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.692.176
Hiện tại 924 khách