F:\F_Portal\stttt.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Hướng dẫn Phương án sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa của cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 24/12/2021

Ngày 15/12/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-BCĐ ban hành Hướng dẫn xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa của cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt, hiệu quả, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả; thực hiện sản xuất gắn liền với an toàn phòng chống gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo mẫu hướng dẫn tại Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về mẫu phương án phòng, chống dịch khi có ca bệnh COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với các cấp độ dịch (mẫu chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo); đồng thời, đảm bảo các điều kiện sau:

1. Điều kiện an toàn

1.1. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh

a) Thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm: theo Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-BCĐ ngày 14/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cửa hàng xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định 185/QĐ-BCĐ ngày 28/9/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; Bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại/siêu thị, chợ, nhà hàng ban hành kèm theo Quyết định 5619/QĐ-BCĐ ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế...

b) Không sử dụng lao động đang thực hiện cách ly, giám sát y tế.

c) Khu vực bố trí nơi ở tập trung (nếu có) cho người lao động phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Mục VI Quyết định 2002/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Bảo đảm phương án vận chuyển người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục V Quyết định 2002/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và đảm bảo rút ngắn tối đa quãng đường, tối thiểu cung đường vận chuyển người lao động với phương châm 01 cung đường vận chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc.

đ) Tiến hành xét nghiệm COVID-19 định kỳ cho người lao động theo hướng dẫn tại Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và hướng dẫn của cơ quan chức năng;

e) Tuân thủ các quy định, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

g) Ứng dụng công nghệ, giải pháp phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới để kiểm soát người lao động; yêu cầu người lao động ghi lại lịch trình di chuyển, khai báo y tế hàng ngày (khai báo điện tử hoặc khai bảo giấy); để quản lý và theo dõi sức khỏe.

1.2. Đối với người sử dụng lao động

a) Phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn để sản xuất, kinh doanh như đã nêu tại mục 1.1; thành lập các Tổ COVID-19, quản lý công nhân theo từng phân xưởng, tổ, chuyền sản xuất,...; lập danh sách công nhân gửi về xã, phường...

b) Phải đảm bảo chất lượng bữa ăn, sức khỏe người lao động (nếu thực hiện việc lưu trú tập trung).

c) Chủ động tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch, nhất là thực hiện nghiêm quy định “5K” cho người lao động, không để tình trạng hoảng loạn, mất trật tự, an toàn, không để đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng gây bất ổn trong cơ sở sản xuất kinh doanh .

d) Phối hợp với các cơ sở y tế đủ năng lực để chuẩn bị sẵn sàng số lượng xét nghiệm nhanh dự phòng; bố trí lực lượng thực hiện test nhanh, chủ động thực hiện nhiệm vụ trong từng cơ sở sản xuất kinh doanh.

đ) Phải lập danh sách với thông tin cụ thể về người lao động thường trú theo từng thôn, khu phố; xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố gửi về UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan và Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh để phối hợp theo dõi, quản lý.

e) Có phương án quản lý chặt chẽ tài xế xe vận chuyển, bố trí nơi nghỉ ngơi, cách ly riêng cho tài xế nếu ở lại cơ sở sản xuất kinh doanh.

1.3. Đối với người lao động

a) Thực hiện cam kết với cơ sở sản xuất kinh doanh về việc tự nguyện tham gia sản xuất theo phương thức sản xuất, kinh doanh của cơ sở sản xuất kinh doanh bố trí.

b) Cam kết và thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác phòng, chống dịch, nhất là thông điệp “5K” tại nơi ở và nơi làm việc; chấp hành nội quy lao động, nội quy nơi ở tập trung của cơ sở sản xuất kinh doanh (nếu có); ghi lại lịch trình di chuyển và khai báo y tế hàng ngày, quét QR, đo thân nhiệt,...

c) Người lao động phải được xét nghiệm theo hướng dẫn tại Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

d) Thông báo ngay cho chủ cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc chính quyền địa phương, cơ quan y tế (qua đường dây nóng) khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở và các vấn đề khác về sức khỏe.

2. Biện pháp sản xuất kinh doanh áp dụng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo cấp độ dịch

 

TT

Biện pháp

Cấp độ dịch

Cấp 1

(vùng xanh)

Cấp 2

(vùng vàng)

Cấp 3

(vùng cam)

Cấp 4

(vùng đỏ)

1

1. Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng

*Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

2

2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối trừ các cơ sở quy định tại Điểm 3 (Nhà hàng/quán ăn, chợ truyền thống)

*Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

** Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn chế số lượng người bán, mua cùng một thời điểm.

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*/

Hoạt động hạn chế**

3

3. Nhà hàng/quán ăn, chợ truyền thống

* Đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

** UBND cấp tỉnh quy định các điều kiện cần thiết để hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 bao gồm hạn chế số lượng người bán, mua cùng một thời điểm.

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động hạn chế**

 

3. Biện pháp lưu thông hàng hóa áp dụng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo cấp độ dịch

 

 

Biện pháp

Cấp độ dịch

Cấp 1

(vùng xanh)

Cấp 2

(vùng vàng)

Cấp 3

(vùng cam)

Cấp 4

(vùng đỏ)

Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô nội tỉnh, liên tỉnh: Tổ chức hoạt động bình thường đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và     Sở          Giao   thông vận tải.

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô nội tỉnh, liên tỉnh: Tổ chức hoạt động bình thường đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải.

Vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô nội tỉnh, liên tỉnh: Tổ chức hoạt động bình thường đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải.

  • Vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô nội tỉnh, liên tỉnh: Tổ chức hoạt động bình thường đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.
  • Khi cần thiết, tùy theo tình hình dịch, UBND tỉnh sẽ quy định cụ thể về số lượng người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký tham gia lưu thông trong cùng 1 thời điểm.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Anh Uyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.085.826
Hiện tại 3.205 khách