Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Điều chỉnh các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/03/2022

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/03/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 và chủ trương mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh thống nhất cho phép tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh được hoạt động với 100% công suất và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: khách hàng từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 02 mũi vắc xin, khẩu trang, khử khuẩn, quét mã QR code.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát các quy định về phòng, chống dịch để sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp; tuyên truyền, vận động cán bộ công viên chức, người lao động và người dân tiếp tục duy trì việc thực hiện nguyên tắc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thông báo này có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày 19/3/2022 và thay thế Thông báo số 12/TB-BCĐ ngày 10/02/2021 của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh về điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./

Sĩ Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.642.019
Hiện tại 908 khách