Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày cập nhật 14/09/2022

Trong 02 ngày 12,13/9/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và truyền thông đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đến tham dự và chỉ đạo tại Đại hội các Chi bộ có đồng chí- Nguyễn Xuân Sơn Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Huy Hiển Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cùng các đồng chí là Bí thư các chi bộ, trưởng các phòng chuyên môn và lãnh đạo Trung tâm IOC, trưởng các đoàn thể thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 vừa qua, các Chi bộ đã bám sát nghị quyết của chi bộ và Nghị quyết của Đảng bộ Sở để triển khai và đạt kết quả cao trên các lĩnh vực hoạt động. Triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Duy trì thực hiện đều đặn, nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và chuyên đề theo quy định; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Tham dự và chỉ đạo tại đại hội Chi bộ 1, đồng chí Nguyễn Huy Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận kết quả mà chi bộ 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ 1 cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị… đáp ứng yêu cầu ngày càng cao các nhiệm vụ được giao.

Ra mắt Cấp ủy Chi bộ 1

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ 2, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc Sở đã biểu dương cấp ủy Chi bộ 2 đã lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát huy tính chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, cải cách lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị. Chi bộ 2 hoạt động với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện nghiêm các quy định, điều lệ Đảng, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, cục bộ, bè phái, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong toàn Chi bộ. Đồng chí đề nghị tập thể Chi bộ cần tiếp tục đổi mới tư duy, đề ra các giải pháp đổi mới, sáng tạo hơn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Ra mắt Cấp ủy Chi bộ 2

Tại Đại hội Chi bộ 3, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc Sở đã đánh giá cao các hoạt động của tập thể Chi bộ 3 trong nhiệm kỳ qua luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của các cấp cụ thể hoá mục tiêu để triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Từng đảng viên cần phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, chung sức với tập thể để thực hiện nhiệm vụ tham mưu Lãnh đạo đơn vị được tốt hơn.

Ra mắt Cấp ủy Chi bộ 3

Các Đại hội đã tín nhiệm bầu cấp ủy gồm 03 đồng chí với tinh thần thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ bình đẳng. Đại hội cũng bầu trực tiếp đồng chí Bí thư Chi bộ, đồng chí Phó Bi thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó:

* Chi bộ 1

- Đồng chí Dương Thị Thu - Bí thư Chi bộ

- Đồng chí Trương Thế Phú - Phó Bí thư Chi bộ

- Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Chi - Chi ủy viên

* Chi bộ 2

- Đồng chí Hoàng Thị Hồng Gấm - Bí thư Chi bộ

- Đồng chí Phan Thị Vẽ - Phó Bí thư Chi bộ

- Đồng chí Lê Duy Sử - Chi ủy viên

* Chi bộ 3

- Đồng chí Bùi Hoàng Minh - Bí thư Chi bộ

- Đồng chí Trần Trọng Hiếu - Phó Bí thư Chi bộ

- Đồng chí Hồ Văn An - Chi ủy viên

Sĩ Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.457.194
Hiện tại 5.760 khách