Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Dự thảo xin ý kiến
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Dự thảo quy định: Hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/04/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/04/2015
Xem góp ý
2Quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/03/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 02/04/2015
Xem góp ý
3Dự thảo: "Quy định về việc ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 12/04/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/04/2015
Xem góp ý
4Dự thảo: Quy định Bảo mật thông tin cá nhân của người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi tham gia vào hệ thống dịch vụ công và cơ sở dữ liệu công dân, doanh nghiệp do các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/02/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 29/02/2016
Xem góp ý
5Dự thảo: Quy định hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/03/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/03/2016
Xem góp ý
6Dự thảo quy định: Quy định hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế (lần 2)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/10/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 22/10/2016
Xem góp ý
7Dự thảo quy định: Quy định tạo lập và sử dụng hồ sơ điện tử, thẻ điện tử trong giao dịch thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/10/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 22/10/2016
Xem góp ý
8Dự thảo kế hoạch: Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT tỉnh đến năm 2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 13/06/2017
Xem góp ý
9Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/06/2017
Xem góp ý
10Dự thảo quy định xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác HTTT tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/07/2017
Xem góp ý
11Dự thảo quy định xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác HTTT tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/07/2017
Xem góp ý
12Dự thảo Quy định: Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 04/07/2017
Xem góp ý
13Về việc góp ý sửa đổi Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 16/10/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/10/2017
Xem góp ý
14Dự thảo Quy định quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 23/11/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/12/2017
Xem góp ý
15Dự thảo Quy định sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/03/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/04/2018
Xem góp ý
16Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 29/05/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/06/2018
Xem góp ý
17Dự thảo: Kế hoạch Phát triển thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/12/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/01/2019
Xem góp ý
18Dự thảo Chiến lược truyền thôgn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài và Quyết định của Thủ tướng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/02/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 14/02/2020
Xem góp ý
19Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định về chuẩn thông tin địa lý cơ sở, nền GISHue và tài liệu hướng dẫn về khung chuẩn chuyên ngành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/02/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/03/2020
Xem góp ý
20Về việc góp ý “Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/03/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/04/2020
Xem góp ý
Số dòng trên 1 trang 
Trang:[1]23
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.542.435
Hiện tại 557 khách