Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2014
19/02/2014

 Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu cung ứng điện năng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Ngày 14/02/2014, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn theo nội dung Chỉ thị 171/CT-TTg. Chủ trì, phối hợp với điện lực địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giải pháp sử dụng điện tiết kiệm đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng điện, đồng thời giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện thuộc địa bàn quản lý.

Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình, triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn như máy nghiền, trạm bơm nước....vào giờ cao điểm. Đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện…

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả bằng quy định, quy chế quản lý cụ thể tại cơ quan, đơn vị mình.

Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, nhân dân biết và thực hiện những giải pháp tiết kiệm điện cụ thể, đặc biệt là trong các giờ cao điểm. Định kỳ tổ chức rà soát, cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định; khuyến nghị các cơ sở sản xuất sử dụng các thiết bị có hiệu suất cao, có kế hoạch thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu với mục tiêu giảm mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, tuyên truyền phổ biến đến hộ sử dụng điện nhằm đẩy mạnh và tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi sử dụng điện của khách hàng sử dụng điện và cộng đồng xã hội. Phối hợp với Sở Công Thương làm việc với các đơn vị quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh, khuyến khích nghiên cứu các đề tài ứng dụng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tập trung trong các ngành tiêu thụ năng lượng lớn, triển khai các ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo,…

Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế và các cơ quan truyền thông, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình về tiết kiệm điện; dành thời lượng thích hợp để tuyền truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện.

theo www.thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.458.370
Hiện tại 642 khách