Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại phiên họp về dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế
27/11/2014

Liên quan đến dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế, ngày 24/11/2014, đồng chí Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp với các sở, ban, ngành liên quan về dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế. Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế đăng tải toàn văn Thông báo kết luận số 339/TB-UBND ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh về phiên họp này.

THÔNG  BÁO

Kết luận của UBND tỉnh tại phiên họp về dự án
Khu Du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế

 

Ngày 24/11/2014, đồng chí Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp bàn về dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế; tham dự họp có: đồng chí Phan Ngọc Thọ - PCT UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh,  đồng chí  Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí  Trần Đình Phòng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí  Nguyễn Văn Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí  Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí  Cái Vĩnh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí  Hồ Sỹ Nguyên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - nguyên Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; đồng chí  Nguyễn Quê – Phó Phụ trách Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; đồng chí  Phan Thiên Định - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí  Bạch Chơn Đông - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí  Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh; Trần Thị Hoài Trâm - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô báo cáo việc rà soát quá trình xem xét, cấp chứng nhận đầu tư đối với dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế World Shine - Huế và ý kiến của các thành viên dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. Quá trình nghiên cứu, xem xét, thống nhất và cấp chứng nhận đầu tư cho dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế World Shine - Huế tại khu vực Cửa Khẻm, thuộc địa bàn Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô là cơ bản phù hợp với trình tự, quy trình và quy hoạch phát triển Khu Kinh tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, công tác phối hợp, thẩm tra văn bản vẫn còn một số vấn đề chưa chặt chẽ, cụ thể:

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chưa chủ động đề xuất xin ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu IV về vấn đề an ninh quốc phòng đối với khu vực nghiên cứu dự án; không kịp thời xin ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Bộ Quốc phòng khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (theo nội dung cuộc họp ngày 19/9/2014 thể hiện tại Thông báo số 271/TB-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh).

- Trong quá trình thẩm tra dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phối hợp chưa thường xuyên với các cơ quan quản lý chuyên ngành, Giấy chứng nhận đầu tư có một số nội dung chưa chặt chẽ.

- Các cơ quan chức năng chưa kịp thời giải thích, cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan thông tin truyền thông, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu Quốc hội, các địa phương và nhân dân biết về quá trình thực hiện, vị trí thực hiện dự án, dẫn đến việc có nhiều thông tin sai lệch, chưa đúng thực tế, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan kiểm tra lại toàn bộ quy trình, trình tự thủ tục triển khai dự án, rà soát kỹ những vướng mắc, sai sót trong quá trình phối hợp thẩm định dự án đầu tư, nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, đơn vị mình trong việc tham mưu, đề xuất về dự án.

2. Thống nhất chủ trương dừng thực hiện dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế World Shine - Huế.

Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô làm việc với Chủ đầu tư để thống nhất về việc dừng thực hiện dự án và xử lý các tồn tại liên quan; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để rà soát các quy hoạch và phạm vi các công trình, khu vực quân sự, quốc phòng tại khu vực này theo Quyết định 2412/QĐ-TTg ngày 19/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh.

4. Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan địa giới hành chính, quá trình xem xét chấp thuận dự án và việc dừng triển khai dự án. Tránh việc tuyên truyền gây kích động dư luận và sự hiểu lầm ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của tỉnh, của khu vực và của cả nước.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan biết, triển khai thực hiện/.

theo Thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.110.885
Hiện tại 1.520 khách