Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xuất bản báo chí và hoạt động thông tin điện tử trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
Ngày cập nhật 23/12/2014

Để báo chí phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân trong dịp Tết Dương lịch 2015, Tết Nguyên đán Ất Mùi và thực hiện đúng quy định của pháp luật về báo chí hiện hành, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc xuất bản báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử như sau:

Các cơ quan báo chí quán triệt thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của cơ quan chủ quản. Cùng với việc chú trọng về hình thức trình bày các ấn phẩm, các cơ quan báo chí in, báo điện tử, các chương trình phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cần bám sát tôn chỉ, mục đích, phản ánh đầy đủ, toàn diện các phong trào thi đua lao động sản xuất, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; các Nghị quyết của Quốc hội; các biện pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ. Cần tập trung giới thiệu những sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại trong năm 2014, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; tuyên truyền giới thiệu những nét đẹp văn hóa, những phong tục tốt đẹp trong dịp Tết cổ truyền của đại gia đình các dân tộc Việt Nam; phản ánh những hoạt động vui tươi lành mạnh của nhân dân cả nước đón Xuân, đón Tết, đồng thời quan tâm giới thiệu các hoạt động của đồng bào, chiến sỹ đang ngày đêm canh gác bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

Các cơ quan báo chí in xuất bản số Tết Dương lịch 2015 (số đầu tiên của năm 2014) và số Tết Ất Mùi (số ra vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi) có thể in gộp các số liền kề, tăng thêm trang nội dung để bảo đảm việc thông tin hoặc có thể thay đổi khuôn khổ để trình bày đẹp hơn. Tuy nhiên, việc gộp số, tăng trang, thay đổi khuôn khổ cho số Tết đều phải xin phép Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật về báo chí.

Các Đài phát thanh, truyền hình cần đảm bảo hài hòa cân đối giữa thông tin giải trí và thông tin thời sự, chính trị - xã hội. Cần lựa chọn chương trình giải trí có nội dung đậm đà bản sắc dân tộc; lưu ý không để xảy ra sự cố trong quá trình tiếp, phát sóng lời chúc mừng năm mới của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Việc quảng cáo trên báo chí phải tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo hiện hành. 

Để thực hiện triển lãm báo chí toàn quốc năm 2015 tại Hà Nội và triển lãm báo chí ở Lào và một số nước ở Châu Âu, Châu Mỹ, ngoài việc nộp lưu chiểu theo quy định, đề nghị các cơ quan báo chí in nộp thêm 10 bản số Tết Dương lịch 2015 và số Tết Nguyên đán Ất Mùi để trưng bày triển lãm;

Các Đài phát thanh, truyền hình có văn bản báo cáo kế hoạch, lịch phát sóng Tết gửi về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thời hạn trước ngày 01/02/2015.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm về tình hình thực hiện các quy định xuất bản báo chí, hoạt động thông tin điện tử trong dịp Tết Dương lịch 2015 và Tết Nguyên đán Ất Mùi ở địa phương mình và báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử); chủ động phối hợp với Hội Nhà báo và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí tổ chức Hội báo Xuân Ất Mùi 2015 với phương châm thiết thực, tiết kiệm, gắn với hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân của địa phương./.
 

Nguồn: CV số 3359/BTTTT-CBC, ngày 19/11/2014 của Bộ TT&TT
Anh Uyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.661.328
Hiện tại 1.523 khách