Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình
05/06/2015

Ngày 14/06/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 714/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam.

Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam bao gồm 07 thành viên, có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ quyết định thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình số mặt đất trên phạm vi cả nước; kiểm soát, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho các doanh nghiệp tham gia truyền dẫn, phát sóng theo đúng quy định của pháp luật; tổng kết, đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất theo từng giai đoạn, để điều chỉnh, bổ sung lộ trình số hóa cho phù hợp với thực tế.

Ban Chỉ đạo được mời các chuyên gia trong và ngoài nước để tham khảo ý kiến khi cần thiết. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách Nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hai Dinh
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.642.019
Hiện tại 917 khách