Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
15/06/2015

Ngày 20/5/2015 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy định này được áp dụng đối với UBND các cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và khuyến khích các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức khác trên địa bàn hoạt động theo Quy định này.

Quy định gồm 04 Chương, 29 Điều quy định chi tiết về Nguyên tắc cung cấp thông tin; tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử các cấp; Các nhóm thông tin và chức năng chủ yếu; Các thông tin về chương trình, đề tài khoa học; Thông tin, báo cáo thống kê; Thông tin tiếng nước ngoài v.v... Bên cạnh đó,  Quy định cũng đã quy định chi tiết các nội dung về nguồn nhân lực, kinh phí, công tác vận hành, duy trì nhằm đảm bảo cho Cổng thông tin điện tử hoạt động.

 Ngoài ra, Quy định đã ban hành Phụ lục quy định danh sách địa chỉ truy cập Cổng thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quy định này được áp dụng từ ngày 01/6/2015 và thay thế Quy chế vận hanh Website và các dịch vụ công của các sở, ban, ngành trên mạng Internet được ban hành tại Quyết định số 2567/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh. 

Tập tin đính kèm:
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.138.911
Hiện tại 255 khách