Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Công bố Bộ tài liệu khung hệ thống quản lý chất lượng theoTiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường, thị trấn,xãtrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 15/06/2015

Ngày 20/5/2015 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc công bố Bộ tài liệu khung hệ thống quản lý chất lượng theoTiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND thị trấn, phường, xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Công bố Bộ tài liệu khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường, thị trấn, xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ vào Bộ tài liệu khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã được công bố, UBND phường, xã, thị trấn ban hành hệ thống tài liệu áp dụng phù hợp với điều kiện của đơn vị và các quy định hiện hành của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.192.731
Truy cập hiện tại 1.786 khách