Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xuất bản báo chí Tết Dương lịch 2016 và Tết Nguyên đán Bính Thân
Ngày cập nhật 20/11/2015
Hội báo Xuân (ánh minh họa)

Ngày 13/11/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 3724/BTTTT-CBC về việc xuất bản báo chí và hoạt động thông tin điện tử trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, theo đó:

Các cơ quan báo chí và thông tin điện tử thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TTTT và chỉ đạo của cơ quan chủ quản. Các ấn phẩm báo chí in, báo chí điện tử, các chương trình phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử bám sát tôn chỉ, mục đích, phản ánh đầy đủ, toàn diện các phong trào thi đua lao động sản xuất; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI và các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, và không khí thu đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng; các Nghị quyết của Quốc hội; các Nghị quyết và giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ. Cần tập trung giới thiệu những sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại trong năm 2015, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế; tuyên truyền những nét đẹp văn hóa, những phong tục tốt đẹp trong dịp tết cổ truyền của đại gia đình các dân tộc Việt Nam; phản ánh những hoạt động vui tươi, lành mạnh của nhân dân cả nước đón Xuân, đón Tết, đồng thời quan tâm giới thiệu các hoạt động của đồng bào, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

Các cơ quan báo chí in xuất bản số Tết Dương lịch 2016 (số đầu tiên của 2016) và số Tết Bính Thân (số ra vào dịp Tết Nguyên đán Bính Thân) có thể in gộp các số liền kề, tăng thêm trang nội dung để đảm bảo việc thông tin hoặc có thể thay đổi khuôn khổ để trình bày đẹp hơn. Tuy nhiên, việc in gộp số, tăng trang, thay đổi khuôn khổ cho số Xuân, số Tết đều phải xin phép Bộ TT&TT theo qui định của pháp luật về báo chí.

Các Đài phát thanh truyền hình cần đảm bảo hài hòa, cân đối giữa thông tin giải trí và thông tin thời sự, chính trị - xã hội. Cần lựa chọn chương trình giải trí có nội dung đậm đà bản sắc dân tộc; bảo đảm quá trình phát sóng, tiếp sóng lời chúc mừng năm mới của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Việc quảng cáo trên báo chí phải tuân thủ các qui định của pháp luật về quảng cáo hiện hành.

Trước ngày 24/1/2016, các Đài PTTH phải báo cáo Cục Quản lý PTTH và TTĐT về Kế hoạch và lịch phát sóng các chương trình Tết.

Sở TT&TT báo cáo Bộ TT&TT về tình hình hoạt động báo chí Tết dương lịch 2016 và Tết Nguyên đán Bính Thân ở địa phương.

 

Phòng BCXB
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.727.531
Hiện tại 9.575 khách