Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Hội nghị tổng kết Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”
Ngày cập nhật 07/04/2016

Chiều ngày 06/4/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”. Đồng chí Nguyễn Dung, Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội ghị có đồng chí Lê Sĩ Minh, Giám đốc Sở TT&TT; lãnh đạo Bưu điện tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban HĐND, UBMTTQVN tỉnh, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan TW đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã.

Ngày 14/5/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 910/QD-UBND phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện VHX, giai đoạn 2013 – 2015, định hướng 2020” với quan điểm, mục tiêu phát triển các điểm Bưu điện VHX trở thành một Trung tâm Thông tin và Truyền thông tại cộng đồng, góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, nâng cao dân trí, đời sống tinh thần của người dân ở vùng nông thôn, miền núi.

Mục tiêu của Đề án là trang bị tủ sách, báo, máy tính kết nối mạng Internet và cơ sở vật chất nhằm xây dựng điểm BĐVHX thành mô hình TT&TT phục vụ người dân tại cộng đồng. Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện VHX mà trọng tâm thí điểm xây dựng mô hình TT&TT tại cộng đồng cũng là xây dựng mô hình thiết chế văn hóa tại nông thôn, thúc đẩy phát triển, nâng cao khả năng tiếp cận văn hóa, thông tin, Internet tại vùng nông thôn, miền núi vừa góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Sau khi triển khai đề án, các dịch vụ được phát triển thêm tại điểm BĐVHX, doanh thu các dịch vụ cũng không ngừng được tăng thêm. Giai đoạn 2013-2015 đã triển khai 20 Điểm BĐVHX trở thành mô hình “Trung tâm Thông tin và Truyền thông cộng đồng”.

Bên cạnh sự đầu tư cho các điểm BĐVHX từ nguồn ngân sách tỉnh, Bưu điện Thừa Thiên Huế cũng đã thực hiện đồng thời việc nâng cấp tu sửa cơ sở hạ tầng, dịch vụ tại các điểm BĐVHX nhằm phục vụ tốt người dân đến sử dụng dịch vụ. Với những kết quả đạt được có thể thấy rằng mô hình“Trung tâm Thông tin và Truyền thông cộng đồng” thật sự là một thiết chế Thông tin và Truyền thông tại cơ sở, là một trung tâm thiết thực cho người dân đến sinh hoạt, tìm kiếm thông tin qua mạng Internet và sách báo phục vụ cho sản xuất của người dân vùng nông thôn, góp phần trong quá trình xây dựng chương trình nông thôn mới.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai Đề án.

Phòng Bưu chính
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.002.463
Truy cập hiện tại 3.204 khách