Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

"Ngày Tem Việt Nam"
Ngày cập nhật 29/08/2016

Ngày 26/8/2016  Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1670/QĐ-TTg về việc  "Ngày Tem Việt Nam".

Theo đó, lấy ngày 27/8 hằng năm là "Ngày Tem Việt Nam". Việc tổ chức Ngày Tem Việt Nam phải đảm bảo các nội dung, yêu cầu. Cụ thể, phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức; đồng thời, giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức trong quản lý, nghiên cứu, sáng tác, in ấn, phát hành, sử dụng tem bưu chính Việt Nam; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tem bưu chính; thúc đẩy phong trào sưu tập tem trong các tầng lớp xã hội, góp phần tuyền truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, phát triển tem bưu chính Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Tem Việt Nam theo đúng nội dung, yêu cầu quy định tại Điều 2 của Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

PT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.661.328
Hiện tại 1.665 khách