Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện triển khai một cửa điện tử; thực hiện tốt trao đổi, giải quyết, xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trên môi trường mạng
21/10/2016

Đó là một trong những yêu cầu tại Chỉ thị số 26/CT-UBND về Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do UBND tỉnh ban hành ngày 17/10/2016.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; UBND các phường, xã, thị trấn rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới, hệ thống hóa các quy chế, quy định đảm bảo mọi việc trong cơ quan phải có người chịu trách nhiệm và chế tài xử lý. Thực hiện phương châm “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế”; Mẫu hóa tất cả các văn bản hành chính do cơ quan, đơn vị ban hành để đồng bộ trong quản lý, nâng cao chất lượng văn bản và thuận tiện trong khâu soạn thảo; Triển khai áp dụng ISO điện tử trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện thường xuyên, liên tục công tác kiểm soát TTHC thông qua việc rà soát, đơn giản hóa toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền và các TTHC liên thông. Quá trình xây dựng, hoàn chỉnh TTHC đến đâu thì áp dụng ISO đến đó. Đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền được tiếp nhận và hoàn trả tại bộ phận Một cửa. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ đảm bảo hoạt động Một cửa theo phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”. 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai một cửa điện tử; thực hiện tốt trao đổi, giải quyết, xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong nội bộ trong mỗi cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước với nhau. Từng bước triển khai ứng dụng chữ ký số trong các hệ thống thông tin theo nhu cầu thực tế trước mắt phục vụ kịp thời việc xử lý văn bản trong nội bộ cơ quan nhà nước, góp phần giảm thiểu thời gian lưu chuyển hồ sơ trong quá trình chuyển phát của Bưu chính.

Rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị để triển khai cung cấp trực tuyến từ mức độ 3, mức độ 4, xây dựng danh mục và lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch của tỉnh và tích hợp lên Cổng dịch vụ công.

Cung cấp đầy đủ thông tin trên Trang thông tin điều hành tác nghiệp, phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân. Triển khai sử dụng phần mềm Đăng ký lịch để đăng ký, gửi và nhận giấy mời trên môi trường mạng.

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng, khai thác, thụ lý văn bản điện tử trong công việc; Sử dụng thư điện tử công vụ @thuathienhue.gov.vn để trao đổi công việc; Nghiêm cấm sử dụng các thư điện tử khác trong hoạt động công vụ hoặc sử dụng thư công vụ để trao đổi thông tin cá nhân. Tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh và bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng hệ thống thư điện tử và các hệ thống thông tin triển khai trên mạng diện rộng của tỉnh. Thay đổi lề lối, thói quen làm việc, hướng tới môi trường làm việc điện tử, hiện đại, hiệu quả; Chủ động đề xuất các sáng kiến về ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng ISO nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, góp phần cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông:

Bảo đảm mạng tin học diện rộng của tỉnh hoạt động thông suốt, ổn định. Nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử. Xây dựng và triển khai Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo đồng bộ, tích hợp, cập nhật 100% thông tin dịch vụ công trực tuyến các mức của sở ngành, địa phương. Nghiên cứu dịch vụ chuyển file điện tử đối với các tài liệu, hồ sơ lớn để phục vụ thụ lý văn bản trên môi trường mạng. Xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh; xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thẩm định Khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã.

Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, xây dựng chính quyền điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để người dân, doanh nghiệp biết và khai thác, sử dụng. 

TTBCXB
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.139.334
Hiện tại 373 khách