Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
17/11/2017

     Ngày 20/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước (gọi tắt là Thông tư).

     Theo đó, nguyên tắc quản lý, vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) và Danh mục dịch vụ cung cấp trên mạng TSLCD được quy định như sau:

     - Quản lý, vận hành mạng TSLCD phải bảo đảm khai thác hiệu quả tài nguyên mạng và nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

     - Mạng TSLCD được quản lý, vận hành tập trung, thống nhất; được rà soát kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất để bảo đảm an toàn, bảo mật và tính sẵn sàng cao trong quá trình vận hành và sử dụng.

     - Mạng TSLCD phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, liên tục (24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần).

     Danh mục dịch vụ cung cấp trên mạng TSLCD, bao gồm:

     - Dịch vụ cơ bản (Dịch vụ mạng riêng ảo (điểm điểm, đa điểm); Dịch vụ kênh thuê riêng; Dịch vụ truy nhập Internet chuyên dùng; Dịch vụ hội nghị truyền hình; Dịch vụ thoại;Các dịch vụ cơ bản khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

     - Dịch vụ giá trị gia tăng: Dịch vụ thư thoại; Dịch vụ thư điện tử; Dịch vụ IPTV; Dịch vụ thuê máy chủ ảo; Các dịch vụ giá trị gia tăng khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

     - Dịch vụ cộng thêm: Các dịch vụ cộng thêm của thoại IP, gồm: dịch vụ hiển thị số chủ gọi, dịch vụ chờ cuộc gọi, dịch vụ chuyển cuộc gọi, dịch vụ chặn cuộc gọi, dịch vụ quay số tắt; Các dịch vụ cộng thêm khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

       Ngoài ra, Thông tư cũng đã quy định việc kết nối và sử dụng mạng TSLCD, bảo đảm an toàn thông tin trên mạng TSLCD, trách nhiệm của các đơn vị liên quan; thông qua đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sử dụng mạng TSLCD, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra việc chấp hành tại đơn vị theo đúng các quy định của Thông tư.

       Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tập tin đính kèm:
Kim Quy
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.457.898
Hiện tại 493 khách