Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tổ chức Hội thi Công chức, viên chức ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2017
21/11/2017

Ngày 17/11/2017UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND  về tổ chức Hội thi Công chức, viên chức ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2017.

Hội thi được tổ chức nhằm phát huy phong trào học tập và ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh tin học hóa trong công việc trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng, năng lực về CNTT của đội ngũ công chức, viên chức trên toàn tỉnh. Là một trong những tiêu chí để đánh giá thực trạng nguồn nhân lực về CNTT của đơn vị các cấp. Bên cạnh đó, Hội thi Công chức, viên chức ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2017 nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đảm bảo giữ vững chỉ số thành phần về dịch vụ công trong ICTIndex của tỉnh hàng năm đứng top 5 cả nước.

Đối tượng tham gia dự thi phải có thời gian công tác ít nhất 01 năm trở lên, có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, được quy định cụ thể:

Khối Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, mỗi đơn vị cử ít nhất 05 cán bộ tham gia với thành phần bao gồm: Lãnh đạo đơn vị; Trưởng phòng; Chuyên viên; Cán bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (cán bộ được cử làm tại Trung tâm hành chính công); Cán bộ chuyên trách CNTT.

Khối UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, mỗi đơn vị cử ít nhất 05 cán bộ tham gia với thành phần bao gồm:  Chánh/ Phó Chánh văn phòng UBND Huyện; Trưởng phòng; Chuyên viên; Cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (cán bộ được cử làm tại Trung tâm hành chính công); Cán bộ chuyên trách CNTT.

Nội dung thi bao gồm: Kỹ năng về sử dụng máy tính, mạng, khai thác và xử lý công việc trên môi trường mạng, kiến thức về An toàn thông tin; Kỹ năng sử dụng hệ thống dịch vụ công của tỉnh.

Hội thi được chia thành hai bảng: Bảng A dành cho các cơ quan chuyên môn; Bảng B dành cho UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. Hội thi được chia làm 2 phần chính:

Phần Thi tập thể: là nội dung dành cho Lãnh đạo đơn vị, trưởng phòng, chuyên viên và cán bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm xử lý một tình huống khép kín trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Phần thi này bao gồm các nội dung thực hành quy trình xử lý thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

Phần thi dành cho cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin: Phần thi này sẽ được cộng vào điểm phần thi tập thể của mỗi đơn vị. Nội dung gồm các kiến thức về an ninh, bảo mật hệ thống, kỹ năng xử lý các tình huống nhằm quản trị, vận hành tốt hệ thống mạng. Ban Giám khảo sẽ chọn ra đơn vị xuất sắc nhất và tiến hành trao giải cho các phần thi căn cứ vào số điểm từ cao đến thấp để trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Thời gian tổ chức Hội thi dự kiến trong khoảng thời gian tháng 12/2017 được tổ chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh.

PT
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.457.194
Hiện tại 2.746 khách