Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nâng cao trình độ, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin
Ngày cập nhật 17/01/2018

Ngày 13 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 313/UBND-CT về về nâng cao trình độ, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin.  

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế phải rà soát và ban hành chính thức Quyết định phân công nhiệm vụ chuyên trách CNTT, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Yêu cầu phải thực hiện việc lấy ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông khi có sự thay đổi về vị trí cán bộ chuyên CNTT. Đặc biệt, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố huế không phân công kiêm nhiệm đối với các công việc chiếm quá 30% thời gian thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách CNTT. Không bố trí cán bộ chuyên trách CNTT thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công các cấp. Không phân công nhiệm vụ khác trong quá trình đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Thông tin và Truyền thông triệu tập.

Cũng tại văn bản trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương dự thảo, sửa đổi quy chế quản lý cán bô chuyên trách Công nghệ thông tin trình UBND tỉnh trước ngày 28/02/2018.

Nâng cao trình độ, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông là một trong những nội dung cần triển khai nhằm đảm bảo thực hiện thành công các chỉ tiêu hoàn thiện chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. 

PT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.666.991
Hiện tại 2.485 khách