Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
09/05/2018

Ngày 09/4/2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về việc Triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Kế hoạch được ban hành với mục đích quán triệt các nội dung cơ bản của Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế đến các Sở, Ban, Ngành và cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ; Xác định công việc, thời hạn và trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Kế hoạch , triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế  sẽ được chia thành 3 giai đoạn:

Giai đoạn hoàn thiện Kiến trúc chính quyền điện tử. Giai đoạn này được thực hiện đến tháng 6/2018 với các nội dung chính như: Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế; Xây dựng kiến trúc các kênh tương tác Chính quyền điện tử.

Giai đoạn hoàn thiện Chính quyền điện tử. Giai đoạn này được thực hiện đến tháng 12/2018  với các nội dung chính như: Xây dựng ứng dụng các thành phần còn thiếu của kiến trúc; Rà soát, bổ sung các quy định, hướng dẫn và các văn bản khác có liên quan đến Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giai đoạn tạo nền tảng xây dựng dịch vụ đô thị thông minh. Các nội dung chính gồm: Rà soát cập nhật thường xuyên Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh đáp ứng với các hoạt động thực tiễn và phát triển dịch vụ đô thị thông minh; Xây dựng các chuẩn cung cấp kết nối tương tác tạo điều kiện phát triển ứng dụng đô thị thông minh trong doanh nghiệp, trường học và xã hội; Hoàn chỉnh hạ tầng theo chuẩn đáp ứng phát triển đô thị thông minh.

Với các nội dung thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên qua triển khai kế hoạch; đồng thời công bố, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện về Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh đến các cơ quan đơn vị nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 

       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.855.192
Hiện tại 2.537 khách