Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng kiến trúc các kênh tương tác Chính quyền điện tử
15/05/2018

Căn cứ kế hoạch 72/KH-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế , ngày 07/5/2018 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3116/UBND-CNTT về việc thực hiện nội dung Xây dựng kiến trúc các kênh tương tác Chính quyền điện tử.

 

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo  Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin khẩn trương các nhiệm vụ, cụ thể:

Văn phòng UBND tỉnh làm chủ đầu tư mở rộng phạm vi dự án “Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, tích hợp thống nhất các phần mềm dùng chung”. Triển khai chức năng đánh giá tổng hợp ý kiến chỉ đạo của UBND . Tiến hành nghiên cứu, phân tích xây dựng nâng cấp thành “Hệ thống Thông tin phục vụ điều hành” đảm bảo thừa kế toàn vẹn về chức năng và dữ liệu. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng chuẩn kết nối, tích hợp dữ liệu giữa hệ thống cơ sở dữ liệu của phần mềm “Quản lý văn bản và Điều hành” với các hệ thống phần mềm dùng chung khác. Đảm bảo nguyên tắc các văn bản được ban hành ở phần mềm “Quản lý văn bản và Điều hành” chỉ nhập duy nhất 01 lần và được chia sẻ cho tất cả các hệ thống khác.

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu tham mưu sửa đổi Quyết định 24/2015/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 về việc Ban hành Quy định về việc ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế trình UBND tỉnh trước ngày 20/5/2018.

Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu xây dựng chuẩn kết nối, tích hợp dữ liệu, chia sẻ thông tin của các cơ sơ dữ liệu chuyên ngành của tỉnh để làm cơ sở triển khai khung kiến trúc chính quyền điện tử.  

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị báo cáo thường xuyên tiến độ thực hiện cho UBND tỉnh.

 

PT
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.139.429
Hiện tại 381 khách