Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh năm 2018
Ngày cập nhật 16/05/2018

Ngày 11/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Mục đích đặt ra là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, thư viện nhà trường và trong các loại hình thư viện khác để tiếp cận và nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc; góp phần hình thành thói quen, nhu cầu và kỹ năng đọc sách cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đồng bào vùng sâu vùng xa.

Các nội dung thực hiện, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và nâng cao kỹ năng đọc cho mọi đối tượng; Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện hiện có để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng; Thực hiện tốt công tác luân chuyển sách, phục vụ sách lưu động đến đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo; Triển khai các hoạt động phục vụ sách, phát triển văn hóa đọc nhân các ngày lễ lớn, ngày sách Việt Nam...

UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai và thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Tỉnh đoàn xây dựng và phát động các phong trào thanh niên tham gia phát triển văn hóa đọc và tổ chức quyên góp sách để tặng học sinh vùng sâu vùng xa. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình phát tranh, truyền hình định kỳ giới thiệu mỗi kỳ một cuốn sách trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chú trọng phát triển mạng lưới thư viện, nhà sách, tủ sách, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; Chỉ đạo xây dựng phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc, gắn kết với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

UBND thị xã Hương Trà xây dựng đề án hình thành thư viện Thị xã Hương Trà, tiến đến việc thành lập thư viện Thị xã Hương trà vào năm 2019. UBND thành phố Huế tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng đường sách thành phố tạo không gian đọc sách tập trung, thuận lợi cho mọi đối tượng tham gia đọc sách.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.018.310
Truy cập hiện tại 2.210 khách