Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông qua Đề án Dịch vụ Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế
25/06/2018

Ngày 20 tháng 6 năm 2018, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua các Đề án, Báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII.

Tại cuộc họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghe và thảo luận Đề án Dịch vụ Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe trình bày Đề án của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo thẩm định của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ý kiến của các thành viên dự họp, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thống nhất với dự thảo Đề án Dịch vụ Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo và ý kiến tham gia góp ý của các thành viên tại cuộc họp. Đồng thời, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo UBND tỉnh.

 

       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.139.388
Hiện tại 377 khách