Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cung cấp thông tin báo chí trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh mười ngày một lần
Ngày cập nhật 04/07/2018

Nhằm nâng cao hiệu quả, chủ động trong cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí, ngày 04 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có Công văn số 4774/UBND-GD chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc tổ chức họp báo định kỳ và cung cấp thông tin cho cho báo chí.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức họp báo định kỳ hàng tháng sau phiên họp định kỳ hàng tháng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cùng với các ngành liên quan tổ chức họp báo.

Tổ chức cung cấp thông tin báo chí dưới dạng Thông cáo báo chí đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh mười ngày một lần về các hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo Tỉnh, những quyết sách lớn của Ủy ban nhân dân tỉnh, những sự kiện lớn và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án, dự thảo Quy định tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan thông tấn, báo chí theo định kỳ một tháng một lần; dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 20/7/2018.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý nhà nước về báo chí; chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xử lý kịp thời các vấn đề báo nêu. Rà soát quy chế phát ngôn để điều chỉnh, bổ sung đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất tổ chức tham quan thực tế các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cho các nhà báo trên cơ sở nhu cầu đăng ký tham gia của các nhà báo. Hội Nhà báo và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất việc tổ chức tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phương án tham quan thực tế của báo chí trước ngày 30/7/2018.

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.018.197
Truy cập hiện tại 2.152 khách