Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm CNTT
26/11/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

 

Thông tư này quy định cụ thể việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo 2 phương thức:

- Phương thức 1 - Thử nghiệm mẫu điển hình;

- Phương thức 5 - Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Thông tư mới đã rút ngắn thời gian tổ chức chứng nhận hợp quy đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hợp quy là không 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thay vì 10 ngày như trước.

Đồng thời, Thông tư này cũng chỉ rõ 4 trường hợp Giấy chứng nhận hợp quy hết hiệu lực:

- Tên, ký hiệu, phiên bản của sản phẩm đã được cấp chứng nhận thay đổi;

- Thiết kế kỹ thuật của sản phẩm đã được cấp chứng nhận thay đổi làm thay đổi chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm;

- Không có kết quả đánh giá giám sát phù hợp theo quy định;

- Hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận hợp quy.

Thông tư này được ban hành ngày 15/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

 

PT
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.857.018
Hiện tại 2.184 khách