Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Phương pháp kiểm tra công tác cán bộ
Ngày cập nhật 20/03/2019

Ngày 25/02/2019, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 179-QĐ/TW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

 

Theo đó, các phương pháp kiểm tra công tác cán bộ như sau:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra định kỳ, trong đó có nội dung kiểm tra về cán bộ, công tác cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra và thực hiện việc kiểm tra;

- Các tổ chức Đảng tiến hành kiểm tra theo quy trình kiểm tra của cấp Ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp;

- Kết hợp công tác kiểm tra với công tác tư tưởng, tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ, tự phê bình; kết hợp kiểm tra định kỳ hàng năm với kiểm điểm theo quy chế đánh giá cán bộ; xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm…

Ngoài ra, Quyết định còn quy định nội dung kiểm tra, thẩm quyền kiểm tra…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

 

Hai Dinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.993.785
Truy cập hiện tại 176 khách