Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Nghiêm túc triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường
Ngày cập nhật 01/07/2019

     Ngày 26/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4120/UBND-CT gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; UBND các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp, tổ chức tham gia vào hệ thống phản ánh hiện trường yêu cầu thực hiện nghiêm túc Quyết định số 75/2018/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND tỉnh về quy định triển khai hệ thống phản ánh hiện trường. Khẩn trương có phương án xử lý dứt điểm những ý kiến phản ánh đang thụ lý (chậm trễ thụ lý), đồng thời phân công nhân sự vào theo dõi để tương tác với người dân nhằm sớm điều chỉnh kết quả công khai, tăng mức độ hài lòng của người dân đối với hệ thống.

Cụ thể:

1. Rà soát những ý kiến phản ánh đang thụ lý (chậm trễ thụ lý), khẩn trương có những phương án xử lý dứt điểm. Trong đó lưu ý:

- Trong quá trình xử lý, kết quả xử lý phải bám sát nội dung phản ánh, tránh tình trạng trả lời không gắn với kết quả xử lý thực tế tại hiện trường.

- Đối với những phản ánh trên thực tiễn không thể xử lý theo thời gian quy định đề nghị các đơn vị nghiêm túc cập nhật lý do và dự kiến thời gian sẽ xử lý hoàn thành, công khai cho người dân giám sát.

- Đối với những trường hợp xử lý cần có ý kiến của cơ quan cấp trên, đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh để khẩn trương chuyển thông tin đến các cơ quan cấp trên xử lý, đảm bảo thời gian xử lý theo quy định.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế khi nhận được những phản ánh do cơ sở chuyển lên xin ý kiến, yêu cầu khẩn trương có phương án giải quyết để hỗ trợ công tác xử lý cấp cơ sở hoàn thành theo quy định. Trả lời cụ thể, công khai cho người dân đối với những nội dung cần thời gian xử lý quá  thời gian 7 ngày quy định, đồng thời công bố thời gian dự kiến sẽ xử lý.

Bên cạnh đó, rất nhiều kết quả xử lý sau khi công khai đã nhận được nhiều phản hồi của người dân, trong đó có những phản hồi không hài lòng với kết quả xử lý. Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị phân công nhân sự vào theo dõi để tương tác với người dân nhằm sớm điều chỉnh kết quả công khai, tăng mức độ hài lòng của người dân đối với hệ thống.

- Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh trả lại và yêu cầu các đơn vị xử lý lại trong trường hợp nội dung xử lý không đảm bảo rõ nội dung phản ánh của quần chúng nhân dân.

- Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh phân phối đến các cơ quan có liên quan trong trường hợp phản ánh của cơ sở cần có ý kiến cơ quan quản lý cấp trên. Tuyệt đối không cập nhật kết quả xử lý đối với những phản ánh có tính chất đùn đẩy trách nhiệm; bổ sung chức năng công khai những đơn vị có thời gian xử lý phản ánh quá hạn trên Cổng thông tin tương tác để tăng cường việc giám sát của quần chúng nhân dân trên hệ thống phản ánh hiện trường.

                                                                                                                                                                                                                                                    

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.993.668
Truy cập hiện tại 151 khách