Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2019
Ngày cập nhật 19/08/2019

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” (sau đây gọi là Đề án) được phê duyệt theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh trên cơ sở nâng cấp trang Thông tin điện tử cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; liên kết, chia sẻ, cập nhật đầy đủ thông tin về pháp luật đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu của Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.
 
Đồng thời, kế hoạch cũng yêu cầu một số điểm chính sau: 
 
- Khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật thông qua Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.
- Việc xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, nội dung theo Đề án và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.
- Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh xây dựng, nâng cấp trên cơ sở kế thừa thành quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.
 
Chi tiết xem file đính kèm
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.239.082
Truy cập hiện tại 1.140 khách