Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019
Ngày cập nhật 04/09/2019
Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam; Công văn số 02/CV-UBQGNCT, ngày 18/01/2019 của Ủy ban quốc gia về  người cao tuổi Việt Nam năm 2019 về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2019; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 28/08/2019 về việc thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
 
Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 với Chủ đề: “Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”, thời gian triển khai từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019. Mục đích của Kế hoạch nhằm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng và người cao tuổi về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Huy động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất và tinh thần. Động viên cán bộ Hội người cao tuổi các cấp và người cao tuổi tích cực tham gia đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.
 
Đồng thời, UBND tỉnh còn yêu cầu: Các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, Hội người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi” ở địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm chăm sóc  và phát huy vai trò người cao tuổi. Vận động các cấp, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội tích cực tham gia hưởng ứng bằng tình cảm và trách nhiệm với người cao tuổi. 
 
Chi tiết Kế hoạch vui lòng xem file đính kèm
 
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.186.203
Truy cập hiện tại 2.882 khách