Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin
Ngày cập nhật 05/09/2019

Ngày 29/7/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 2455A/BTTTT-THH hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

 

Theo đó, đối với dịch vụ CNTT có sẵn trên thị trường thì sử dụng mẫu hợp đồng theo các quy định hiện hành và áp dụng các nội dung hướng dẫn tại văn bản số 2455A/BTTTT-THH nếu phù hợp; Đối với dịch vụ CNTT không có sẵn trên thị trường áp dụng theo mẫu hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian thực hiện hợp đồng thuê dịch vụ CNTT gồm thời gian chuẩn bị cung cấp dịch vụ CNTT; Thời gian thuê dịch vụ CNTT; Thời gian chuyển giao, bàn giao. Về phạm vi cung cấp trong hợp đồng phải nêu rõ yêu cầu về kỹ thuật và các yêu cầu khác.

Với yêu cầu kỹ thuật, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các nhóm tiêu chí nhằm đáp ứng các yêu cầu tổng quát. Trong quá trình triển khai thuê dịch vụ CNTT, các bên trong hợp đồng thuê tham khảo các tiêu chí chất lượng được Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và căn cứ theo nhu cầu, yêu cầu thực tế, tính chất, đặc điểm của dịch vụ CNTT cụ thể cần thuê để xem xét, quyết định lựa chọn áp dụng một số hoặc toàn bộ các tiêu chí chất lượng và có thể bổ sung, cập nhật các tiêu chí khác (nếu cần thiết) để đáp ứng những yêu cầu riêng biệt, đặc thù của cơ quan, đơn vị thuê.

Các yêu cầu khác bao gồm yêu cầu và quy trình chuyển giao thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ CNTT; Các yêu cầu về an toàn thông tin mạng, bảo vệ thông tin của người sử dụng dịch vụ và các yêu cầu khác liên quan đến việc thuê dịch vụ CNTT và các nội dung khác theo thỏa thuận giữa các bên tùy theo tính chất, đặc điểm, yêu cầu, nhu cầu thực tế của dịch vụ CNTT được cung cấp theo hợp đồng.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng hướng dẫn các nguyên tắc, cách thức đánh giá chất lượng dịch vụ và các điều khoản giảm trừ.

Nội dung chi tiết hướng dẫn, vui lòng xem tại tệp đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.239.167
Truy cập hiện tại 1.165 khách