Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Ban hành Tài liệu hướng dẫn xác định và bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ
Ngày cập nhật 05/09/2019

Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành tài liệu hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ tại văn bản số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25/7/2019.

 

Tài liệu hướng dẫn này là cơ sở đưa ra các quy định của nhà nước về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thể xác định được những hệ thống thông tin cần bảo vệ, thuộc phạm vi quản lý của mình và triển khai các phương án bảo vệ hiệu quả, giảm thiểu chi phí đầu tư.

Cụ thể, các nội dung được hướng dẫn gồm có: xác định các chủ thể liên quan; hướng dẫn xác định cấp độ; quy trình thẩm định và phê duyệt cấp độ; hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ; hướng dẫn thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ; hướng dẫn bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ và hồ sơ đề xuất cấp độ mẫu.

Tài liệu hướng dẫn được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xây dựng, thiết lập, quản lý, vận hành, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin tại Việt Nam phục vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước; ứng dụng CNTT trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo tài liệu hướng dẫn để có biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin phù hợp.

Theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2016, để áp dụng biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm bảo vệ hệ thống thông tin phù hợp theo cấp độ, trước hết cần phân loại, xác định cấp độ an toàn của hệ thống thông tin với 5 cấp độ tăng dần từ 1 đến 5. Trong đó, các hệ thống cấp độ 5 là hệ thống thông tin quan trọng quốc gia

Chi tiết hướng dẫn vui lòng xem tệp đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.239.229
Truy cập hiện tại 1.182 khách