Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021
Ngày cập nhật 12/09/2019

Nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử và tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp, ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Ngày 7/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Đề án sẽ thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Thông tin, truyền thông, hướng dẫn khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước do Bộ Tư pháp xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

2. Xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở nâng cấp, tích hợp vào Trang thông tin điện tử của Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

3. Tích hợp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh vào Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương

4. Xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vào Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương

5. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật

6. Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

7. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

8. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.515.669
Hiện tại 3.981 khách