Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 24/02/2020

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/02/2020 về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.  

Việc triển khai hóa đơn điện tử trên diện rộng theo quy định của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh hiện đại, văn minh, bình đẳng cho người dân, doanh nghiệp; tiết giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế; tạo chuyển biến căn bản công tác quản lý thuế, chống thất thu, hạn chế gian lận thương mại. Đây là chính sách mới, liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân; việc triển khai đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm triển khai thực hiện đúng, có hiệu quả về sử dụng hóa đơn điện tử trên diện rộng theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ và  Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế quán triệt, xác định đây nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể như sau:

- Từ 01/01/2020 đến 31/3/2020: Cục Thuế tỉnh tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử; phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tổ chức các buổi Hội thảo; tập huấn về hóa đơn điện tử.

- Từ 01/4/2020 đến 30/6/2020: Thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử cho các tổ chức là đơn vị sự nghiệp công lập; các trường Đại học, Cao đẳng, các Trung tâm y tế; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Đến 31/7/2020 phấn đấu đạt 90% và đến 31/10/2020 đạt 100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử.

- Tổ chức đánh giá, sơ kết công tác triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn: Vào tháng 8/2020.

Chi tiết Chỉ thị số 05/CT-UBND vui lòng xem file đính kèm./.

 

Tập tin đính kèm:
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.186.203
Truy cập hiện tại 2.821 khách