Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 29/6/2020
Ngày cập nhật 07/07/2020
UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 260/TB-UBND ngày 03/7/2020 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 29/6/2020. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kết luận như sau:
 
1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập trở lại cộng đồng ở Việt Nam vẫn rất cao, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương tiếp tục đề cao cảnh giác, không lơ là trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp về phòng, chống dịch đã đề ra, không để người dân chủ quan, mất cảnh giác, giữ vững thành quả quan trọng về phòng, chống dịch đã đạt được trong thời gian qua, không để xảy ra tình huống lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 
2. Sở Y tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, luôn trong tình trạng sẵn sàng để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; đảm bảo việc duy trì năng lực và sự sẵn sàng đáp ứng của hệ thống y tế với các tình huống mới của dịch bệnh; xây dựng, chuẩn hóa các quy trình ứng phó với từng trường hợp cụ thể (như: có bệnh nhân trong cộng đồng ở Việt Nam, ở tỉnh lân cận, ở Thừa Thiên Huế,... với các mức độ dịch bệnh khác nhau) và tổ chức hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong thời gian tiếp theo. 
 
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện. Duy trì định kỳ hình thức họp trực tuyến, bố trí tham gia các cuộc họp với Thường trực Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh nghiêm túc, đúng thành phần.
 
4. Các sở, ngành khẩn trương phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh, trình phê duyệt các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn dịch bệnh COVID-19 trong các lĩnh vực Giao thông vận tải, cơ sở giáo dục, y tế, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống...; triển khai đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ... trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Sở Y tế xây dựng kịch bản ứng phó (đóng cửa, hạn chế hoạt động các cơ sở) với nhiều cấp độ phù hợp.
 
5. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các địa phương rà soát, củng cố cơ sở vật chất các cơ sở y tế, trường học phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh (đảm bảo về thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế). Tiếp tục triển khai hoàn thành việc kê khai y tế.
 
6. Công an tỉnh đẩy nhanh triển khai phần mềm quản lý cư trú, lưu trú, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư để phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu y tế toàn dân.
 
7. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa, củng cố quy trình của cơ quan mình về xử lý tình huống phòng, chống dịch COVID-19 theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ.
 
8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm việc với UBND các địa phương để đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
 
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.692.623
Hiện tại 1.012 khách