Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế
17/09/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 phê chuẩn Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban chỉ đạo). Căn cứ Quyết định này, các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn công bố mới, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử do Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn làm Trưởng ban.

Theo đó, Trưởng Ban chỉ đạo là Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

Các ủy viên gồm có: Giám đốc Công an tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Quyền Giám đốc Sở Du lịch; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông minh. Đồng thời, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh cũng như điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh. Thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.

 
 
 
 
 
 
Theo thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.855.179
Hiện tại 2.527 khách