Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng VssID – bảo hiểm xã hội số
Ngày cập nhật 11/12/2020

Ngày 16/11/2020, Thủ tướng Chính phủ khởi động chương trình ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động,  để đưa ứng dụng VssID đến với người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 09/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 11144/UBND-XH yêu cầu thủ trưởng các các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung sau:

1. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, sinh viên trong các trường học thực hiện cài đặt ứng dụng VssID, đồng thời tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích để người dân cài đặt và sử dụng.

Phổ biến, niêm yết tài liệu, poster, video clip hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID tại bộ phận “Một cửa”, Trung tâm phục vụ hành chính công của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trường học....

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

Xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động truyền thông, các đợt tuyên truyền cao điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác phù hợp với từng đối tượng. Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, tạo thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp, đưa tin về công tác triển khai ứng dụng VssID.

- Nhanh chóng ban hành hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. Hỗ trợ người dân đăng ký cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số; bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, phê duyệt, cấp tài khoản và hỗ trợ hướng dẫn người đăng ký cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số.

- Cung cấp tài liệu, poster, video clip hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nếu có yêu cầu.

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở  khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn để người dân sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh BHYT thay cho thẻ BHYT giấy. Bố trí cán bộ thường trực đường dây nóng để xử lý ngay các trường hợp phát sinh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

- Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết quả triển khai, ứng dụng VssID– Bảo hiểm xã hội số.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện công tác thông tin, truyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng tới người dân về ứng dụng VssID. Trong đó tập trung vào các nội dung như hướng dẫn, điều kiện để cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng; các tiện ích, tính năng cơ bản của ứng dụng và lợi ích của việc sử dụng VssID.

- Thực hiện tuyên truyền thường xuyên trên các kênh truyền thông của đơn vị nhất là Dịch vụ đô thị  thông minh (Hue - S).

4. Sở Y tế: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thực hiện nghiêm việc thí điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID. Người tham gia BHYT tại Thừa Thiên Huế có thể sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh bằng BHYT thay cho thẻ BHYT giấy.

- Bố trí cán bộ thường trực đường dây nóng để xử lý ngay các trường hợp phát sinh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị thành viên: Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên hưởng ứng cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại di động./.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.709.220
Hiện tại 2.638 khách