Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành cẩm nang hướng dẫn Bộ Quy tắc ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 15/12/2020
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan dịch bệnh đến Thừa Thiên Huế luôn thường trực; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 214/BCĐ-VH ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành cẩm nang hướng dẫn Bộ Quy tắc ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19.
 
 
1. Ban hành cẩm nang hướng dẫn "Bộ Quy tắc ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh".
 
2. Để cẩm nang hướng dẫn Bộ Quy tắc ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiệu quả, đảm bảo theo yêu cầu, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu:
a) Văn phòng UBND tỉnh:
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương cẩm nang hướng dẫn Bộ Quy tắc ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp thực hiện triển khai Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại các Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo các thủ tục theo quy định.
- Tiếp tục cập nhật các hướng dẫn các bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tiễn để nghiên cứu, bổ sung, hoàn hiện cẩm nang hướng dẫn Bộ Quy tắc ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
b) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:
- Căn cứ cẩm nang hướng dẫn Bộ Quy tắc ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19 triển khai xây dựng các kịch bản, quy trình, quy chế theo danh mục kèm theo Bộ Quy tắc; nghiên cứu, triển khai phổ biến và áp dụng tại cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với thực tiễn.
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc;  UBND các xã, phường, thị trấn nghiên cứu, triển khai cẩm nang hướng dẫn Bộ Quy tắc ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19.
c) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền cẩm nang hướng dẫn Bộ Quy tắc ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19.
 
Trong quá trình tổ chức triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết./.
 
Tập tin đính kèm:
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.664.270
Hiện tại 236 khách