Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 sáng 29/6.
Theo văn bản 5193/UBND-TĐKT vừa được UBND tỉnh ban hành thì kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành văn bản điện tử có ký số trong hệ thống Quản lý văn bản điều hành của tỉnh và Trục liên thông văn bản quốc gia đến các cơ quan hành chính Nhà nước thay thế văn bản giấy (trừ văn bản mật) theo Danh mục kèm theo.        
Thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 5009/UBND-YT ngày 15/6/2020, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống cây xanh đô thị, khắc phục tình trạng cây xanh gãy, đổ gây mất an toàn, nguy hiểm cho tính mạng con người, tài sản của nhà nước và nhân dân, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4863/UBND-XD ngày 09/6/2020 về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão trong đó, UBND tỉnh yêu cầu:
Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4376/UBND-YT, thực hiện Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  
UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án "Phục hồi, kích cầu phát triển du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2021", đồng thời ban hành Kế hoạch 129/KH-UBND để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phục hồi, kích cầu phát triển du lịch Thừa Thiên Huế từ đây đến hết năm 2020. Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, kích cầu phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh được thực hiện từ tháng 5/2020 đến hết năm 2020, tập trung chủ yếu  vào thị trường khách du lịch nội địa. Trong đó, khuyến khích khách nội tỉnh sử dụng các dịch vụ và các điểm đến trong tỉnh, chú trọng nguồn khách ngoại tỉnh ở các địa phương gần; tập trung xúc tiến, quảng bá nguồn khách từ hai đầu Bắc, Nam và khách lẻ, gia đình. Với mục tiêu nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh đối với ngành du lịch do tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Từ đó đề xuất các gói hỗ trợ doanh nghiệp du lịch để giúp họ vượt qua khó khăn trong thời gian diễn ra dịch bệnh và phục hồi hoạt động. Xây dựng các giải pháp nhằm phục hồi và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới.   
Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp khôi phục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và phòng chống dịch bệnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3809  /UBND-GD ngày 08/5/2020, theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung sau:  
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3388/UBND-GD ngày 23/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trên cơ sở nội dung cuộc họp của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau :
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công văn số 3226/UBND-GD ngày 18/4/2020 về việc tiếp tục rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch COVID-19
Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 3123/UBND-YT ngay trong ngày 15/4/2020, theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không được chủ quan, tiếp tục quyết liệt thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19; chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất; triển khai các giải pháp thiết thực chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình.
Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 9/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp điều hành chi chặt chẽ, phù hợp với khả năng thu ngân sách địa phương nhằm đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước tỉnh nói chung và các huyện, thị xã và thành phố Huế nói riêng trong giai đoạn khó khăn hiện nay.  
Ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho  sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.742.225
Truy cập hiện tại 1.286 khách