Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
224 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
28/NQ-CP10/03/202010/03/2020xNghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020
30/2020/NĐ-CP05/03/202005/03/2020xVề công tác văn thư
18/NQ-CP26/02/202026/02/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
240/QĐ-BTTTT21/02/202021/02/2020xVề việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền cảu Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
02/NQ-CP11/02/202011/02/2020xBan hành Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
01/2020/TT-BTTTT07/02/202001/01/2020xThông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 195/2013/NĐ-CP) về tổ chức, hoạt động trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.
15/2020/NĐ-CP03/02/202015/04/2020xQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
05/CT-BTTTT02/02/202002/02/2020xvề việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
369 /BC-UBND31/12/201931/12/2019xKết quả ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và kế hoạch năm 2020
262 /KH-UBND20/12/201920/12/2019xKế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
31/2019/QĐ-TTg09/10/201909/10/2019xQuy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài
71/TB-CATTT26/09/201926/09/2019xCông bố lần 3 Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg
3001/BTTTT-CATTT06/09/201906/09/2019xTriển khai văn bản hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống QLVBĐH
3/2019/TT-BTTTT06/05/201921/06/2019xQuy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí
362/QĐ-TTg03/04/201903/04/2019xQuyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
02/2019/TT-BTTTT08/03/201922/04/2019xTHÔNG TƯ 02/2019/TT-BTTTT HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
01/2019/TT-BTTTT05/03/201919/04/2019xQuy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
65/2018/QĐ-UBND16/11/201801/12/2018xBan hành Quy định sử dụng hệ thống Thư viện công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
286/BC-UBND31/10/201831/10/2018xKết quả ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nƣớc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và kế hoạch năm 2019
15/2018/TT-BTTTT15/10/201801/01/2019xThông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.363.604
Truy cập hiện tại 3.672 khách