Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
214 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
31/2019/QĐ-TTg09/10/201909/10/2019xQuy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài
71/TB-CATTT26/09/201926/09/2019xCông bố lần 3 Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg
3001/BTTTT-CATTT06/09/201906/09/2019xTriển khai văn bản hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống QLVBĐH
3/2019/TT-BTTTT06/05/201921/06/2019xQuy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí
362/QĐ-TTg03/04/201903/04/2019xQuyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
02/2019/TT-BTTTT08/03/201922/04/2019xTHÔNG TƯ 02/2019/TT-BTTTT HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
01/2019/TT-BTTTT05/03/201919/04/2019xQuy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
65/2018/QĐ-UBND16/11/201801/12/2018xBan hành Quy định sử dụng hệ thống Thư viện công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
286/BC-UBND31/10/201831/10/2018xKết quả ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nƣớc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và kế hoạch năm 2019
15/2018/TT-BTTTT15/10/201801/01/2019xThông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
2197/QĐ-UBND05/10/201805/10/2018xVề việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
1465/QĐ-UBND03/07/201803/07/2018xvề việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bải bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
1466/QĐ-UBND03/07/201803/07/2018xVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
10/2018/TT-BTTTT29/06/201815/08/2018xQuy định chế độ báo cáo Thống kê Ngành Thông tin và Truyền thông
39 /2018/QĐ-UBND28/06/201809/07/2018xBan hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
08/2018/TT-BTTTT25/05/201801/07/2019xBan hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- Yêu cầu phát xạ"
61/2018/NĐ-CP23/04/201821/06/2018xVề thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Quyết định số 310/QĐ-TTg14/03/201814/03/2018xSửa đổi, bổ sung Quyết định 2451/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.
202/QĐ-STTTT12/03/201812/03/2018xPhân công nhiệm vụ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và an toàn thông tin Sở Thông tin và Truyền thông
Số: 27/2018/NĐ-CP01/03/201815/04/2018xSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.164.539
Truy cập hiện tại 122 khách