Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; tạo thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, ngày 08/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 19/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”.

Dự kiến, Đề án được thí điểm thực hiện trong 03 năm, từ 2015 - 2017; trong đó, việc thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính được thực hiện từ năm 2015, tại 11 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ, Lạng Sơn, Nghệ An, Kiên Giang, Bạc Liêu, Tiền Giang và Bình Dương; việc thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến được thực hiện từ năm 2015, tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, TP.HCM và Cần Thơ, sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Ngoài các Sở Tư pháp tại các tỉnh, thành phố nêu trên, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, các Sở Tư pháp khác có thể đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp để thực hiện thí điểm phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại địa phương mình.

Để được cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu; đăng ký nhận kết quả cấp Phiếu qua dịch vụ bưu chính (theo mẫu cung cấp miễn phí tại các điểm phục vụ bưu chính và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền); nộp lệ phí cấp Phiếu bằng hình thức chuyển tiền hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu. Kết quả giải quyết yêu cầu cấp Phiếu sẽ được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.708.016
Hiện tại 2.205 khách