Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 30/01/2020 về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
 
Kế hoạch nhằm đưa ra Mục tiêu phát triển năm 2020: Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đẩy mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu trên cơ sở khai thác thế mạnh, đặc thù của địa phương, ưu tiên phát triển các ngành du lịch; công nghiệp công nghệ thông tin, nông nghiệp sạch, công nghệ cao; đô thị thông minh và bền vững. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử. Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
 
Đồng thời nhấn mạnh một số Nội dung trọng tâm trong chỉ đạo điều hành cụ thể như sau:
 
- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội góp phần xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương.
 
- Quyết liệt thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng; đột phá công nghiệp công nghệ thông tin; phát triển nông nghiệp và thực phẩm truyền thống gắn với du lịch, văn hóa Huế; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; phát huy có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn: mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tuyến đường bộ ven biển; di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế; phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương. 
 
- Triển khai quyết liệt, kịp thời các giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhất là các chỉ số còn thấp; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới.
 
- Thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
- Thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận, đoàn thể các cấp; phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo ở tất cả các ngành, các cấp; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn vào các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm: Festival Huế 2020, bảo vệ an toàn ASEAN 2020 diễn ra tại thành phố Huế, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng....
 
Chi tiết Kế hoạch vui lòng xem file đính kèm./.
Tập tin đính kèm:
Quang Huy

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.522.152
Hiện tại 115 khách