Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Ngày 15/12/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế hướng đến thực hiện 03 mục tiêu chính:

- Ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng đến xây dựng Thành phố thông minh.

- Phát triển hạ tầng CNTT và an toàn thông tin.

Chi tiết nội dung Kế hoạch vui lòng xem ở tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.165.948
Truy cập hiện tại 1.119 khách