Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngày 06/9/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trong triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh.;Tăng cường công tác tuyên truyền để toàn xã hội hiểu về ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN; Góp phần nâng cao ý thức “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN đối với Việt Nam, khẳng định lợi ích cơ bản và lâu dài của Việt Nam trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ hơn, đoàn kết, thống nhất và có vai trò chủ đạo ở khu vực; Các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển Cộng đồng; tuyên truyền về Bản sắc ASEAN và kết nối con người với con người trong Cộng đồng ASEAN, hướng tới một Cộng đồng ASEAN vì con người và lấy con người làm trung tâm; Vị trí, vai trò, đóng góp và dấu ấn của Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết vả chủ động thích ứng, có vai trò dẫn dắt trong các vấn đề khu vực; nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN, ý nghĩa của những kết quả này đối với cuộc sống của người dân Việt Nam.

Kế hoạch trú trọng triển khai công tác tuyên truyền qua các trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền trên môi trường mạng; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, tập huấn, tọa đàm, triển lãm, … chuyên đề về ASEAN; Biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm, sách, phụ san, tờ rơi, video clips, inforgraphic… quảng bá về Cộng đồng ASEAN...

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì,  làm đầu mối liên hệ và phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá ASEAN liên quan đến địa phương; Phối hợp với với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh và các Sở, ngành liên quan định hướng, xác định các ưu tiên tuyên truyền ASEAN cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh theo từng năm hoặc theo giai đoạn; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ASEAN; Phối hợp với UBND các huyện, thành phố đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện của hệ thống đài truyền thanh các cấp, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn; Giám sát thông tin có liên quan đến lĩnh vực thông tin tuyên truyền và thông tin về ASEAN trên địa bàn; Đề xuất biện pháp phản bác thông tin xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo, sai sự thật, chống phá Đảng và Nhà nước.

Xem chi tiết tại file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
D.Q
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.542.763
Hiện tại 635 khách