Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Tổng kết đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày cập nhật 05/02/2021
Chiều  ngày 05/02/2021, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổng chức Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Huy Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Chủ trì hội nghị cùng toàn thể các Đảng viên của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến cùng với điểm cầu Chi bộ 3 - Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Thị Vẽ, Đảng ủy viên báo cáo đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực. Với Chủ đề năm 2020 của ngành Thông tin và Truyền thông là “Khởi động chuyển đổi số”; Chủ đề của Sở là: Xây dựng mô hình điểm, mẫu “Công sở số”, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/ĐU, ngày 03/02/2020 về thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Chương trình công tác số 08-NQ/ĐU, ngày 03/02/2020 về Chương trình công tác của Đảng ủy năm 2020.
 
Với nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng được nâng lên trên nhiều mặt; vai trò, trách nhiệm của đảng ủy, người đứng đầu được phát huy; đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt có đảng viên Nguyễn Đức Hùng được tuyên dương khen thưởng cấp tỉnh, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên ngày càng chặt chẽ hơn, qua đó kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đảng viên có dấu hiệu vi phạm, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Sở TTTT. Các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng tiếp tục được giữ vững. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
 
Năm 2021, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục lãnh đạo toàn thể đảng viên, CBCCVC và người lao động trong đơn vị ra sức phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; Nghị quyết số 54-NQ/TW với ngành Thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Tiếp tục tham mưu có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc triển khai chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của UBND tỉnh và Bộ TT&TT giao năm 2021 đạt hiệu quả cao; Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Làm tốt công tác đào tạo đội ngũ cán bộ về mọi mặt; khuyến khích mọi cán bộ, đảng viên tự đào tạo nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ quản lý chuyên ngành; Tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý con người, quản lý đầu tư,... Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; phân cấp quản lý cho từng bộ phận để phát huy hiệu quả công việc.  
 
Hội nghị cũng nghe Kế hoạch triển khai Kiểm tra công tác Đảng của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và 03 tham luận của Đoàn Thanh niên, Chi bộ 2, Chi bộ 3.
 
Tại hội nghị này Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông cũng khen thưởng 01 tập thể và 03 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, 04 cán bộ, đảng viên có thành tích tham gia hoạt động phong trào năm 2020.
 
 

Khen thưởng Đảng viên xuất sắc năm 2020

Toàn cảnh Hội nghị

 
 
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.664.332
Hiện tại 234 khách