Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông tin tuyên truyền >> Pháp luật nhà nước
Ngày 5/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT về “Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa”  
Ngày 07/02/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT về Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.  
Ngày 25/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở  dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”.  

Ngày 3-2-2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin (CNTT) và giao dịch điện tử. Nghị định mới này sẽ thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện và Điều 2 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

 

Ngày 25 tháng 12 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.
Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT Quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.
Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông. Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng số liệu doanh thu dịch vụ viễn thông trong hoạt động quản lý và các doanh nghiệp viễn thông.
Ngày 28/9/2016, Bộ TT&TT đã ban hành văn bản số 3366/BTTTT-CBC gửi đến các cơ quan báo chí, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố về việc sử dụng các loại giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với Thẻ nhà báo. Theo đó, Thẻ nhà báo là thẻ duy nhất được pháp luật công nhận trong hoạt động báo chí.  
Bước sang tháng 01/2020, có hàng loạt văn bản pháp luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Dưới đây là tổng hợp của Cổng Thông tin điện tử về những chính sách mới tiêu biểu nhất.
Trong tháng 12/2019 nhiều văn bản mới chính thức có hiệu lực, tiêu biểu là: Thông tư 38/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi quy trình đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với người công tác ở vùng đặc biệt khó khăn...

Ngày 09/10/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số  31/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.218.366
Truy cập hiện tại 37 khách