Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tuyên truyền, phổ biến >> Thông tin tuyên truyền
Ngày 23/02/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành văn bản số 14-HD/BTGTU hướng dẫn thực hiện tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021) nhằm Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thanh thiếu nhi nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  
Ngày 19/02/2021, Ban Tuyên giáo tỉn ủy ban hành văn bản Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền  cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Điều lệ Giải Báo chí Hải Triều, Hội Nhà báo tỉnh – cơ quan thường trực Giải Báo chí Hải Triểu ban hành Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải Báo chí Hải Triều lần thứ II – Năm 2021. Theo Điều lệ Giải Báo chí Hải Triều, cơ cấu Giải Báo chí Hải Triều lần thứ II – Năm 2021 gồm 03 nhóm thể loại và Giải đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 329/KH-BTTTT ngày 04/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-STTTT ngày 17/2/2020 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 14/01/2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành Kế hoạch  số 22/KH-UBATGTQG về tổ chức Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021.  
Dịch COVID-19 đang diễn biến nhanh chóng và các ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh được đánh giá là phức tạp hơn, nghiêm trọng hơn những lần phát hiện trước đây.
Ngày 27/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công van số 830/UBND-VH về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu nhằm nhằm chủ động, kịp thời triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo ý kiến chỉ đạo tại Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 26/CT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2021, Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19…  
Ngày 11/01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU về thực hiện tuyên truyền  kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 91 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; đồng thời tạo khí thế phấn khởi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ngày 18/01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 58-CV/BTGTU về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng trên báo chí
Ngày 19/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 514/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp
Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU về việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định 234-QĐ/TW, ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.  
Ngày 05/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND thực hiện triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về Phòng, chống tham nhũng (PCTN) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.994.321
Truy cập hiện tại 329 khách