Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tuyên truyền, phổ biến >> Thông tin tuyên truyền
Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 852/QĐ-UBND ban hành bộ tiêu chí Chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021 (Giải báo chí) do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức được phát động từ ngày 15/8/2019.    
Tài liệu Hỏi - Đáp về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia biên soạn.
Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.  
Nhằm tạo nguồn lực để phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với chương trình, mục tiêu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ năm 2021, ngày 12/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 546/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.
Ngày 11/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND với mục đích hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục kêu gọi đầu tư dự án tại khu đất số 1403 đường Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy trong tháng 11/2021.
Ngày 09/3/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2021 - 2025 nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh “Quy định một số chính sách về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” và trên cơ sở phát huy những kết quả của mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2016 - 2020.
Ngày 23/02/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành văn bản số 14-HD/BTGTU hướng dẫn thực hiện tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021) nhằm Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thanh thiếu nhi nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  
Ngày 19/02/2021, Ban Tuyên giáo tỉn ủy ban hành văn bản Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền  cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Điều lệ Giải Báo chí Hải Triều, Hội Nhà báo tỉnh – cơ quan thường trực Giải Báo chí Hải Triểu ban hành Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải Báo chí Hải Triều lần thứ II – Năm 2021. Theo Điều lệ Giải Báo chí Hải Triều, cơ cấu Giải Báo chí Hải Triều lần thứ II – Năm 2021 gồm 03 nhóm thể loại và Giải đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 329/KH-BTTTT ngày 04/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-STTTT ngày 17/2/2020 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 14/01/2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành Kế hoạch  số 22/KH-UBATGTQG về tổ chức Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.239.247
Truy cập hiện tại 1.755 khách