Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tuyên truyền, phổ biến >> Thông tin tuyên truyền
Theo thông tin từ Sở Công thương, doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên cả nước là Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng (chấm dứt hoạt động theo thông báo số 285/TB-CT ngày 28/8/2020 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng)
Ngày 09/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học.    
Nhằm bảo tồn, khai thác và phát triển an toàn, bền vững nguồn gen cây trồng nông nghiệp, nguồn gen cây ăn quả, nguồn gen cây dược liệu, nấm dược liệu; các mẫu giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, vi sinh vật có ích có nguồn gen quý (thuộc đối tượng lưu giữ theo quy định) phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; ngày 24/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2157/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; Sở Thông tin và Truyền thông đăng toàn văn hướng dẫn của BTG Tỉnh ủy để cấp ủy các TCCS đảng sử dụng tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - xã hội của quê hương, đất nước, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
75 năm qua, từ khi Cách mạng tháng Tám thành công và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đất nước ta, nhân dân ta đã trải qua bao khó khăn, gian khổ từ nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng, phát triển vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đạt được trong 75 năm qua là công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế. Chúng ta tự hào về những thành tựu to lớn đó, đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”[20] và phát huy cao độ niềm tự hào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong năm 2021 và những năm tiếp theo với bước phát triển mới hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, 100 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo số 338/TB-UBND về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại “Hội thảo giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. 
Ngày 27/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1129/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam”.
 Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền kỉ niệm 95 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/81945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).  
Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại và có chiều hướng phức tạp, khó lường, Ban tổ chức Festival Huế 2020 quyết định dừng tổ chức Festival Huế 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã gửi thư thông báo đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà tài trợ và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với mong muốn nhận được sự chia sẻ, cảm thông khi Festival Huế 2020 đã không được diễn ra như dự kiến. Toàn văn nội dung thư như sau:    
Đề án chuyển đổi các tuyến xe buýt sang mô hình không trợ giá đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 28/02/2020; Sở Giao thông vận tải phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị trúng thầu tại Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 (Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang); gồm 06 tuyến, sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/8/2020 (trừ Tuyến số 5: Thị trấn Phong Điền - UBND xã Phong Hòa và ngược lại thời gian thực hiện hợp đồng từ 01/01/2021); với chất lượng phương tiện xe buýt mới 100% chưa qua sử dụng.   

Tải toàn bộ tài liệu tại đây, hoặc:

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.310.820
Truy cập hiện tại 2.406 khách