Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông tin tuyên truyền
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế.  
Ngày 6/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Luật An ninh mạng và Luật Cạnh tranh cho 120 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, TP. Huế.  
Ngày 29/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1076/QĐ-TTg về việc giao bổ sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2018 (kinh phí sự nghiệp).  
Ngày 03/08/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định 1360/QĐ-BTTTT ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  
Ngày 14/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1016/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.  
Ngày 17/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1045/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực quốc gia.   
Sáng 21/8, Ban tổ chức Cuộc thi Hue - Marathon và Ngày hội xe đạp đường trường quốc tế Coupe de Hue 2018 tổ chức họp báo về các nội dung hoạt động trong khuôn khổ Cuộc thi Hue - Marathon và Ngày hội xe đạp đường trường quốc tế Coupe de Hue 2018 được tổ chức trong 3 ngày (ngày 25,26/8 và 2/9/2018) tại Thừa Thiên Huế.  
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định 1017/QĐ-TTg ngày 14/08/2018.  
Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,36% cuối năm 2015 xuống còn 5,98% vào cuối năm 2017.  
Ngày 29/06/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTTTT về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.  
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định 1191/QĐ-BTTTT ngày 17/07/2018.  
Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.040.081
Truy cập hiện tại 334 khách