Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông tin tuyên truyền
Thông tin đối ngoại trên báo chí phải đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, không làm ảnh hưởng đến vị thế, hình ảnh Việt Nam ra thế giới; phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, không gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước.
Luật An ninh mạng có những quy định nhằm bảo vệ người dân khỏi các thông tin xấu bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm loại bỏ những nguồn phát tán thông tin xấu, thông qua việc không hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho những đối tượng này.
Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND về “Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế”. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09/7/2018. Trong đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ về CNTT cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy định.
Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016, công dân được công khai tiếp cận các thông tin về địa chỉ, số điện thoại của cơ quan nhà nước, các thông tin phổ biến hướng dẫn pháp luật, dự thảo văn bản pháp luật, các chiến lược, chính sách, dự án, đề án....
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018
Trong tháng 07/2018, có nhiều văn bản chính thức có hiệu lực, trong đó có: Nghị định 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, đẩy mạnh các dịch vụ thông minh, số hóa các thủ tục hành chính, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến,… là những mục tiêu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt cho cá nhân/tổ chức là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế cũng không nằm ngoài mục tiêu chung này, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, sự nỗ lực của Sở Thông tin và Truyền thông, trong thời gian qua trong công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước của tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Giúp cán bộ, người dân, tổ chức – doanh nghiệp có thể thụ hưởng được những ứng dụng CNTT của tỉnh đã và đang triển khai.
Ngày 5/6/2018, Bộ TT&TT đã ký ban hành Công văn số 1765/BTTTT-CBC gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, TP trực thuộc TW; Các cơ quan thông tấn báo chí; Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và internet; Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính về việc triển khai tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma tuý.  
Ngày 01/6/2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch 109/KH-UBND về tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018. 
Ngày 25/5/2018, Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 798/QĐ-BTTTT về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng. Theo đó, các thuê bao H2H đang sử dụng tại 21 mã mạng 1xx (độ dài 11 chữ số bao gồm cả số mào đầu “0” sẽ chuyển sang 21 mã mạng ( độ dài 10 chữ số bao gồm cả số mào đầu “0” như sau:
Đây là một trong những nội dung cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ban hành ngày 21/5/2018.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.900.182
Truy cập hiện tại 130 khách