Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông tin tuyên truyền
Mục tiêu tổng quát năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông là "Năm chuyển đổi số quốc gia" cùng với phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, nâng cao năng suất lao động, thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với ngành TT&TT và đặc biệt là phát triển đồng bộ, hiệu quả trên cả 6 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.  
Thông báo Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt là nơi cư trú của các loài chim nước (Công ước Ramsar) là cam kết chung của các quốc gia trên thế giới để bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. Hiện nay tham gia Công ước có 171 quốc gia với 2.375 khu Ramsar. Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Ramsar, Việt Nam đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới 02-02 hàng năm và triển khai nhiều hoạt động về bảo tồn đất ngập nước trên phạm vi toàn quốc.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 31/12/2019 về việc Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 26/12/2019 về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTG ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 25/12/2019 về việc Về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020
Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, là năm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Nước, 90 năm thành lập Đảng; là năm cuối cùng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn bị, tạo nền tảng cho Chiến lược phát triển 10 năm 2021 – 2030, kế hoạch 5 năm 2021 – 2025; đồng thời, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Ngày 25 tháng 12 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.
Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT Quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.
Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông. Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng số liệu doanh thu dịch vụ viễn thông trong hoạt động quản lý và các doanh nghiệp viễn thông.
Ngày 28/9/2016, Bộ TT&TT đã ban hành văn bản số 3366/BTTTT-CBC gửi đến các cơ quan báo chí, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố về việc sử dụng các loại giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với Thẻ nhà báo. Theo đó, Thẻ nhà báo là thẻ duy nhất được pháp luật công nhận trong hoạt động báo chí.  
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phát động từ năm 2014. Giải thưởng đã thu hút được sự tham gia đong đảo của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước, đặc biệt là có sự tham gia rộng rãi của các cơ quan báo chí nước ngoài, kiều bào ta ở nước ngoài và nhiều tác phẩm bằng nhiều tiếng nước ngoài.
Ngày 27/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo kết luận số 190/TB-BTTTT của Trưởng ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 15 của Ban chỉ đạo (19/12/2019), trong đó có một số nội dung trọng tâm liên quan đến tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.164.532
Truy cập hiện tại 116 khách