Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tiếp dân
Lịch tiếp công dân, tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2021.

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, từ đó làm cơ sở nghiên cứu, điều chỉnh và tham mưu ban hành cơ chế, chính sách, quy định quản lý sát với thực tiễn; đồng thời đưa ra các giải pháp, biện pháp thực thi pháp luật đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước được phân công trên địa bàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo lịch tiếp công dân, tổ chức định kỳ của Ban Giám đốc Sở  6 tháng cuối năm 2020 đến quý cơ quan, tổ chức và công dân được biết.

Lịch tiếp công dân, tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông  
Lịch tiếp công dân, tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017
Lịch tiếp công dân, tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016
Lịch tiếp công dân, tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Năm 2015
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.542.634
Hiện tại 616 khách