Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân, tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày cập nhật 29/07/2015

Lịch tiếp công dân, tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Năm 2015

Thời gian

Người tiếp

Chức vụ

Điện thoại

Địa điểm

15/01/2015

Lê Sỹ Minh

Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/02/2015

Lê Viết Xuân

Phó Giám đốc

0913458131

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/03/2015

Nguyễn Đức Hùng

Phó Giám đốc

0914019433

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/04/2015

Nguyễn Xuân Sơn

Phó Giám đốc

0914202345

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/05/2015

Lê Sỹ Minh

Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/06/2015

Lê Viết Xuân

Phó Giám đốc

0913458131

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/07/2015

Nguyễn Đức Hùng

Phó Giám đốc

0914019433

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/08/2015

Nguyễn Xuân Sơn

Phó Giám đốc

0914202345

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/09/2015

Lê Sỹ Minh

Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/10/2015

Lê Viết Xuân

Phó Giám đốc

0913458131

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/11/2015

Nguyễn Đức Hùng

Phó Giám đốc

0914019433

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/12/2015

Nguyễn Xuân Sơn

Phó Giám đốc

0914202345

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

 
Thanh tra Sở
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.642.019
Hiện tại 873 khách